ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PUMPUČIŲ G. 19, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO

 

2023 m.                             d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į  Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2023-01-04 protokolą VAK-6, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti skelbti Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos patikėjimo teise valdomos automobilių stovėjimo aikštelės (nekilnojamojo turto registre unikalus numeris Nr. 4400-5591-6977), esančios Pumpučių g. 19, Šiauliuose, 680 kv. m ploto dalies viešą nuomos konkursą.

2. Nustatyti, kad aikštelės:

2.1. paskirtis ‒ automobilių statymas;

2.2. pradinė mėnesio nuomos kaina už vieną kv. m ‒ 0,90 Eur (be PVM);

2.3. nuomos terminas ‒ 3 metai.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras