ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2022 m.                                       d.  Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo ir Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“, 15 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėtį:

1.1. Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras (komisijos pirmininkas);

1.2. Remigijus Adomaitis, Šiaulių miesto garbės pilietis;

1.3. Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;

1.4. Petras Baronas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys;

1.5. Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas;

1.6. Stanislovas Algimantas Baublys, Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto rektorius;

1.7. Rolandas Burkauskas, gydytojas, Lietuvos gydytojų sąjungos Šiaulių filialo pirmininkės pavaduotojas;

1.8. Saulius Kauneckas, koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovas;

1.9. Marytė Markevičienė, Šiaulių miesto garbės pilietė;

1.10. Jonas Nekrošius, advokatas;

1.11. Jūratė Rauduvienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyriaus narė;

1.12. Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;

1.13. Zenonas Eimutis Sabalys, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos narys;

1.14. Natalija Šedžiuvienė, UAB „Šiaulių apskrities televizija“ direktorė;

1.15. Darius Šiaučiūnas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos vyresnysis mokslo darbuotojas.

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-275 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo ir Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą pripažinti netekusiu galios.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras