Projektas

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymO VIII-397 1 STRAIPSNIO pakeitimo ĮSTATYMAS

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

 

1.   Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 49 punktu:

 

49) rugpjūčio pirmasis šeštadienis – Bitininkų diena;“.

 

2.   Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 49–77 punktus laikyti atitinkamai 50–78 punktais.

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys

(Parašas)                     Gintautas Paluckas