Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO Papildymo 2.231 straipsniu

ĮSTATYMAS

 

2022 m. gegužės 19 d. Nr. 

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso 2 knygos, I dalies, II skyriaus papildymas 2.231 straipsniu:

Papildyti Kodekso 2 knygos, I dalies, II skyrių 2.231 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

2.23¹ straipsnis. Asmens teisės į artimą ryšį pripažinimas

1. Kiekvienas turi teisę, kad būtų gerbiamas jo turimas artimas ryšys su artimaisiais. Artimas ryšys – tai asmens santykis su kitu asmeniu, kylantis iš tvaraus ir pasitikėjimu grįsto asmeninio socialinio ryšio. Artimas ryšys teisines pasekmes sukelia tik įstatymų numatytais atvejais.

2. Artimą ryšį savaime turi šeimos nariai bei artimieji giminaičiai.

3. Artimą ryšį, preziumuojama, turi:

3.1. Asmenys, kurie yra sudarę susitarimą dėl bendro gyvenimo.

3.2. Asmenys, kuriuos sieja globos ar rūpybos santykiai arba yra sudarę susitarimą dėl tarpusavio išlaikymo.

4. Įstatymų nustatytais atvejais kiti asmenys gali būti pripažinti turintys artimą ryšį.

5. Šeimos narius siejantis artimas ryšys yra pirmesnis nei kitais pagrindais atsiradęs ryšys.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

Paulius Saudargas

Audronius Ažubalis

Arvydas Pocius

Valdas Rakutis

Justinas Urbanavičius

Kazys Starkevičius

Aušrinė Norkienė

Rita Tamašunienė

Beata Petkevič

Guoda Burokienė

Arvydas Nekrošius

Algimantas Dumbrava

Antanas Vinkus

Ligita Girskienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Valius Ąžuolas

Stasys Tumėnas

Robertas Šarknickas

Aurelijus Veryga

Ričardas Juška

Antanas Čepononis

Rima Baškienė (pasirašė 20022-05-24)

Laima Mogenienė (pasirašė 2022-05-24)

Vilija Aleknaitė- Abramikienė (pasirašė 2022-05-24)