ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO Nr. T-75 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.   d. birželio    Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą (TPDR T00075486, toliau – Specialusis planas), patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“:

1. Pakeisti reklamos vietos Nr. 180 (Tilžės g. šalia 68 pastato) koordinates ir nustatyti tokias naujos vietos koordinates: 455769.2, 6198635.83.

2. Pakeisti reklamos vietos Nr. 756 (Pramonės g.–Tilžės g.–Kelmės g. sankirta) koordinates ir nustatyti tokias naujos vietos koordinates: 455740.24, 6198642.58.

3. Pakeisti reklamos vietos Nr. 117 (Tilžės g.–Kelmės g. sankirta) koordinates ir nustatyti tokias naujos vietos koordinates: 455748.23, 6198705.3.

4. Pakeisti reklamos vietos Nr. 736 (4) (Lyros g.–Gegužių g.–Gytarių g. sankirta) koordinates ir nustatyti tokias naujos vietos koordinates: 453151.18, 6197848.34.

5. Pripažinti netekusia galios reklamos vietą Nr. 118 (Tilžės g.–Kelmės g. sankirta).

6. Pripažinti netekusia galios reklamos vietą Nr. 276 (Tilžės g. šalia 121 pastato).

7. Pripažinti netekusia galios Specialiojo plano 3 priedo „Esamų IVR įrenginių dislokacijos vietos“ pastabą Nr. 10.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras