Projektas Nr. XIVP-2464(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR BRAZILIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL SAVITARPIO TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE RATIFIKAVIMO

 

2023 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Sutarties ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. kovo 1 d. dekretą Nr. 1K-1246 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutartį dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose“, ratifikuoja 2022 m. birželio 2 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutartį dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas                                    Žygimantas Pavilionis