Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL PRITARIMO sauliaus urbanavičiaus ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ

 

2018 m. rugsėjo     d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1 dalies 7 punktu, atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 12 d. dekretą Nr. 1K-1239 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Sauliaus Urbanavičiaus atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pritarti Sauliaus Urbanavičiaus atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų, pasibaigus kadencijai.

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas