Projektas XIVP-2706(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKIMŲ KODEKSO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO KONSTITUCINIS

ĮSTATYMAS

 

2023 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Pasyviosios rinkimų teisės apribojimai

1. Asmuo negali būti renkamas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: 

1) likus 65 dienoms iki rinkimų dienos jis yra nebaigęs atlikti bausmės arba baudžiamojo poveikio priemonės pagal teismo paskirtą nuosprendį;”.

 

 


 

 

part_1ca1a60477b349fd856bb82773e19b29_end

part_c8b9193c58294be3a3e05250c3be8d7d_end

part_8bd647cb6a104be1bca347eb5f25db5d_end

part_f51f53aa97ae4382a5952a10dd445b21_end

part_520659fa336a48088f8d466b66bc2c64_end

part_58ad3c1d07e34b56ba9a099f8d292ed7_end

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai                                        (Parašas)                                  Andrius Vyšniauskas

 

 

part_99b769665cab42c992661d668a5c6ac2_end