Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 55 ir 57 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.          d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

55 straipsnis

Seimą sudaro Tautos atstovai – 101 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“

 

2 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

57 straipsnis

Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais kovo mėnesio antrą sekmadienį.

Eiliniai Seimo rinkimai, einantys po pirmalaikių Seimo rinkimų, rengiami šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu laiku.“

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

1.   Ramūnas Karbauskis

 

2.   Rima Bakšienė

 

3.   Agnė Širinskienė

 

4.   Greta Kildišienė

 

5.   Aušrinė Norkienė

 

6.   Valius Ąžuolas

 

7.   Raimundas Martinėlis

 

8.   Asta Kubilienė

 

9.   Aurelijus Veryga

 

10. Algimantas Kirkutis

 

11. Dainius Kepenis

 

12. Aurimas Gaidžiūnas

 

13. Mindaugas Puidokas

 

14. Tomas Tomilinas

 

15. Petras Valiūnas

 

16. Dainius Gaižauskas

 

17. Naglis Puteikis

 

18. Darius Kaminskas

 

19. Juozas Varžgalys

 

20. Povilas Urbšys

 

21. Guoda Burokienė

 

22. Virginijus Sinkevičius

 

23. Stasys Tumėnas

 

24. Arūnas Gumuliauskas

 

25. Gintautas Kindurys

 

26. Vytautas Rastenis

 

27. Andriejus Stančikas

 

28. Juozas Rimkus

 

29. Justas Džiugelis

 

30. Kęstutis Smirnovas

 

31. Kęstutis Mažeika

 

32. Alfredas Stasys Nausėda

 

33. Lauras Stacevičius

 

34. Aušra Papirtienė

 

35. Gediminas Vasiliauskas

 

36. Česlav Olševski

 

37. Zenonas Streikus

 

38. Rita Tamašunienė

 

39. Vanda Kravčionok

 

40. Jaroslav Narkevič

 

41. Michal Mackevič

 

42. Leonard Talmont

 

43. Zbignev Jedinskij