Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

 

REZOLIUCIJA

 

DĖL SANKCIJŲ BALTARUSIJOS PAREIGŪNAMS, ATSAKINGIEMS AR PRISIDĖJUSIEMS PRIE RINKIMŲ REZULTATŲ KLASTOJIMO, SMURTO IR REPRESIJŲ PRIEŠ TAIKIŲ PROTESTŲ DALYVIUS IR KITŲ ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ

 

 

2020 m. rugsėjo   d.

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

primindamas savo 2020 m. rugpjūčio 18 d. rezoliuciją Nr. XIII-3281 “Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų“, kurioje išsakoma pozicija ir siūlymai Lietuvos ir tarptautinės bendruomenės veiksmams reaguojant į dabartinę padėtį Baltarusijoje, tarp jų ir raginimas įvesti sankcijas Baltarusijos režimo pareigūnams;

pabrėždamas, kad Lietuvos paskelbtas nacionalinis trisdešimties Baltarusijos režimo pareigūnų, atsakingų ar prisidėjusių prie rinkimų rezultatų klastojimo, smurto ir represijų prieš taikių protestų dalyvius ir kitų žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje, kuriems taikomas draudimas atvykti į Lietuvą, nėra baigtinis ir turi būti nuolat pildomas,

ragina Vyriausybę, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 133 str. numatytais pagrindais, į sąrašą asmenų, kuriems yra draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, įtraukti šiuos asmenis:

RAVKOV Andrei (Раўкоў Андрэй Аляксёевіч, Равков Андрей Алексеевич), Baltarusijos Respublikos Saugumo Tarybos valstybinis sekretorius (2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 3 d.),

          AZEMSHA Sergei (Аземша Сяргей Якаўлевіч, Аземша Сергей Яковлевич), Baltarusijos Respublikos Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas,

          SMAL Andrei (Смаль Андрэй Фёдаравіч, Смаль Андрей Федорович), Baltarusijos Respublikos Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas,

          KHRENIN Victor  (Хрэнін Віктар Генадзьевіч, Хренин Виктор Геннадьевич), Baltarusijos Respblikos Gynybos ministras,

          VOLFOVICH Alexander (Валыфовіч Алякеандр Рыгоравіч, Вольфович Александр Григорьевич), Baltarusijos Respublikos Gynybos ministro pirmasis  pavaduotojas, Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas, 

          POTAPENKO Sergei (Патапенка Сяргей Уладзіміравіч, Потапенко Сергей Владимирович),  Baltarusijos Respublikos Gynybos ministro pirmasis pavaduotojas,

          SIMONENKO Sergei (Сіманенка Сяргей Дмітрыевіч, Симоненко Сергей Дмитриевич), g. 1968 т. balandzio 2 d., Baltarusijos Respublikos Gynybos ministro pavaduotojas,

          BURDYKO Andrei (Бурдьіка Андрэй Валяр'янавіч, Бурдыко Андрей Валерьянович), g. 1973 т. birzelio 9 d., Baltarusijos Respublikos Gynybos ministro pavaduotojas,

          MURAVEIKO Pavel (Муравейко Павел Николаевич), Baltarusijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininko pavaduotojas, Vyriausios  operatyvinės valdybos viršininkas,

          GOLUB Igor (Голуб Ігар цладзіміравіч, Голуб Игорь Владимирович), Baltarusijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos vadas,

          TRUS Sergei (Tpyc Сяргей Мікалаевіч, Трус Серrей Николаевич), Baltarusijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos vado pirmasis pavaduotojas,

          GURTSEVICH Andrei (Гурцевіч Андрэй Мікалаевіч, Гурцевич Андрей Николаевич), Baltarusijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos vado pavaduotojas,

          KAREV Alexander (Карэў Аляксандр Міхайлавіч, Карев Александр Михайлович), Baltarusijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos vado pavaduotojas,

          BULAVKO Anatoly (Булаўка Анатоль Анатольевіч, Булавко Анатолий Анатольевич), Baltarusijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos vado pavaduotojas,

          SOYKO Victor (Сойка Віктар Уладзіміравіч, Сойко Виктор Владимирович), Baltarusijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos vado pavaduotojas,

          PEYGANOVICH Yuri (Пейгановіч Юрый Мікайлавіч, Пейганович Юрий Микайлович), Baltarusijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos vado pavaduotojas,

          PAŠKOV Igor (Пашков Иrорь Михайлович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Štabo viršininkas,

          VALKO Michail (Валько Михаил Васильeвич), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Štabo viršininko pavaduotojas, Operatyvinės valdybos viršininkas,

          VASIUKOVIČ Vasilij (Васюкович Василий Владимирович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Štabo viršininko pavaduotojas, Kontrolės – inspekcijos valdybos viršininkas,

          BURMISTROV Igor (Бурмистров Игорь Павлович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės vado pirmasis pavaduotojas, Štabo viršininkas,

          ATABEKOV Chazalbek (Атабеков Хазалбек Бахтибекович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės vado pavaduotojas,

          TATARKO Igor (Татарко Иrорь Федорович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės vado pavaduotojas,

          KOKLIN Jurij (Коклин Юрий Геннадьевич), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės vado padėjėjas, Karinės tarybos sekretorius,

          ZAGORSKIJ Andrei (Заrорский Андрей Михайлович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės vado padėjėjas,

          MELNIK Roman (Мельник Роман Иванович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo milicijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos viršininkas,

          KURJAN Dmitrij (Курьян Дмитрий Александрович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo milicijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojas, Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininkas,

          ZHILINSKIJ Alexander (Жилинский Александр Николаевич), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo milicijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininko pavaduotojas,

          STANILEVICH Vladimir (Cтанилевич Владимир Вячеславович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo milicijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos Viešosios tvarkos apsaugos valdybos Masinių renginių skyriaus viršininkas,

          KARAZEJ Oleg (Каразей Олег Георrиевич), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo milicijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojas, Profilaktikos valdybos viršininkas,

          MATKIN Oleg (Маткин Qлег Владимирович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Bausmių vykdymo departamento viršininkas,

          MYSLICKIJ Ivan (Мыслицкий Иван Брониславович), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Bausmių vykdymo departamento viršininko pirmasis pavaduotojas, Operatyvinio – režiminio darbo valdybos viršininkas,

          MANDRIK Vladislav (Мандрик Владислав Алексеевич), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Bausmių vykdymo departamento viršininko pavaduotojas, Ideologinio darbo ir kadrų aprūpinimo valdybos viršininkas,

          BELIAKOV Oleg (Беляков Олег Николаевич), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Bausmių vykdymo departamento viršininko pavaduotojas, Ideologinio darbo ir kadrų aprūpinimo valdybos viršininkas,

          DAILIDA Andrei (Дайлида Андрей Николаевич), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Bausmių vykdymo departamento viršininko pavaduotojas, Užnugario aprūpinimo valdybos viršininkas,

          LASHCHINOVSKIJ Oleg (3Лащиновский Олег Николаевич), Baltarusijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Bausmių vykdymo departamento viršininko pavaduotojas, Gamybos organizavimo ir speckontingento darbinio panaudojimo valdybos viršininkas,

          GORELIKOV Nikolaj (Гореликов Николай Иванович), Mogiliovo srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos Specialios paskirties milicijos (OMON) vadas,

          MIKHOVICH  Maksim (Михович Максим), Bresto srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos Specialios paskirties milicijos (OMON) vadas,

          KRAVCEVICH Viktor (Кравцевич Виктор Казимирович), Gardino srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos Specialios paskirties milicijos (OMON) vadas,

          ZHURAVSKIJ Leonid (Журавский Леонид), Vitebsko srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos Specialiosios paskirties milicijos (OMON) vadas,

          PODVOJSKIJ Igor (Подвойский Игорь Леонидович), Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos viršininko pavaduotojas, Viešojo saugumo milicijos vadas,

          KOZLOV Vitalij (Козлов Виталий Анатольевич), Minsko srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos viršininko pavaduotojas, viešojo saugumo milicijos vadas,

          KISEL Alexander (Кисель Александр Михайлович), Bresto srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos viršininko pavaduotojas, Viešojo saugumo milicijos vadas,

          VASILJEV Anatolij (Васильев Анатолий Анатольевич), Mogiliovo srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos viršininko pavaduotojas, Viešojo saugumo milicijos vadas,

          OSIPOVICH Valentin (Осипович Валентин Петрович), Gardino srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos viršininko pavaduotojas, Viešojo saugumo milicijos vadas,

          SHAKHOVICH Aleksej (Шахович Алексей Иванович), Vitebsko srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos viršininko pavaduotojas, Viešojo saugumo milicijos vadas,

             RYZHENKOV Maxim (Рьzжанкоў Максім Уладзіміравіч, Рыженков Максим Владимирович), Baltarusijos Respublikos Prezidento administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas,

          CHUPRIS Olga (Чупрыс Вольга Іванаўна, Чуприс Ольга Ивановна), Baltarusijos Respublikos Prezidento administracijos vadovo pavaduotoja,

          KRUTOJ Dmitrij (Крутой Дзмітрый Мікалаевіч, Крутой Дмитрий Николаевич), Baltarusijos Respublikos Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas,

          KUNTSEVICH Andrei (Кунцэвіч Андрэй Міхайлавіч, Кунцевич Андрей Михайлович), Baltarusijos Respublikos Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas,

          SELIVANOV Nikolaj (Селіванаў Мікалай Іванавіч, Селиванов Николай Иванович), Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdytojo pirmasis pavaduotojas,

          BOGDAN Genadij (Богдан Генадзь Андрэевіч, Богдан Геннадий Андреевич), Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdytojo pavaduotojas,

          SVIRIDOV Andrej (Свірьщаў Андрэй Рьігоравіч, Свиридов Андрей Григорьевич), Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdytojo pavaduotojas,

          PROTAS Sergej (Протас Сяргей Аляксандравіч, Протас Сергей Александрович), Valstybinės įstaigos  „Nacionalinis Baltarusijos Respublikos press-centras" (Belpresscentr) direktorius,

          DYSKO Genadij (Дьіско Генадзій lосіфавіч, ДьУско Геннадий Иосифович), Baltarusijos Respublikos Generalinio prokuroro pavaduotojas,

          LASHIN Alexander (Alexander Mikhailovich Lashin, Лашын Аляксандр Міхайлавіч, Лашин Александр Михайлович), Baltarusijos Respublikos Generalinio prokuroro pavaduotojas,

          STUK Alexey (Стук Аляксей Канстанцінавіч, Стук Алексей Константинович), Baltarusijos Respublikos Generalinio prokuroro pavaduotojas,

          GORA Dmitry 4 (Гара Дзмітрый Юр'евіц, Гора Дмитрий Юрьевич), Baltarusijos Respublikos Generalinio prokuroro pavaduotojas,

          KHMARUK Sergei (Хмарук Снргей Канстанцінавіч, Хмарук Сергей Константинович), Minsko srities prokuroras,

          SUKALO Valentin (Сукала Валянцін Алегавіц, Сукало Валентин Олеговиц), Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas,

          KALINKOVICH Valerij (Калинковіч Валерый Леанідавіч, Калинкович Валерий Леонидович), Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pirmasis pavaduotojas,

 

          KONDRATJEV Sergej (Кандрацьеў Сяргей Вадзімавіч, Кондратьев Сергей Вадимович), Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pirmasis pavaduotojas, Baudžiamųjų bylų kolegijos pirmininkas,

          ZABARA Andrej (Забара Андрэй Аляксандравіч, Забара Андрей Александрович), Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotojas,

          SCHKURDZYIUK Zhana (Шкурдзюк Жанна Барысаўна, Шкурдюк Жанна Борисовна), Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotoja,

          KOBEC Jurij (Кобец Юрый Віктаравіч, Кобец Юрий Викторович), Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotojas,

          MIKLASHEVICH Petr (Міклашэвіч Пётр Пятровіч, Миклашевич Петр Петрович), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas,

          KARPOVICH Natalia (Карповіч Наталля Аляксандраўна, Карпович Наталья Александровна), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko  pavaduotoja,

          BODAK Ala (Бодак Ала Мікалаеўна, Бодак Алла Николаевна) Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja,

          BOIKO Tatyana (Бойка Таццяна Сямёнаўна, Бойко Татьяна Семеновна), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja,

          VORONOVICH Tadeush (Варановіч Тадэвуш Валянцінавіч, Воронович Тадеуш Валентинович), Baltarusijos RespuЫikos Konstitucinio Teismo teisėjas,

          DANILYUK Stanislav (Данілюк Станіслаў Яўгенавіч, Данилюк Станислав Евгеньевич), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas,

          KOZYREVA Liliya (Козырава Лілія Рыгораўна, Козьірева Лилия Григорьевна), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja,

          RYABTSEV Viktor (Рабцаў Віктар Мікалаевіч, Рябцев Виктор Николаевич), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas,

          RYABTSEV Leonid (Рабцаў Леанід Міхайлавіч, Рябцев Леонид Микайлович), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas,

          SERGEEVA Olga (Сяргеева Вольга Генадзьеўна, Сергеева Ольга Геннадьевна), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja,

          TIKOVENKO Anatoly (Цікавенка Анатолій Герасімавіч, Тиковенко Анатолий Герасимович), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas,

          IGRINOV Sergej (Чыгрьшаў Сяргей Пятровіч, Чигринов Сергей Петрович), Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas,

          ANDREICHENKO Vladimir (Андрэйчанка Уладзімір Паўлавіч, Андрейченко Владимир Павлович), Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Atstovų rūmų pirmininkas,

          MITSKEVICH Valery (Міцкевіч Валерый Вацлававіч, Мицкевич Валерий Вацлавович), Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Atstovų rūmų pirmininko pavaduotojas,

          BELOKONEV Oleg (Белаконеў Алег Аляксеевіч, Белоконев Qлег Алексеевич), Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Atstovų rūmų Nacionalinio saugumo nuolatinės komisijos pirmininkas,

          DAVYDKO Genady (Давыдзька Генадзь Браніслававіч, Давыдько Геннадий Брониславович), Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Atstovų rūmų Žmogaus teisių, nacionalinių santykių ir masinių informacijos  priemonių nuolatinės komisijos pirmininkas,

          LYUBETSKAJA Svetlana (Любецкая Святлана Анатольеўна, Любецкая Светлана Анатольевна), Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Atstovų rūmų Teisėkūros nuolatinės komisijos pirmininkė,

          SAVINYKH Andrei (Савіных Андрэй Уладзіміравіч, Савиных Андрей Владимирович), Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Atstovų rūmų Tarptautinių reikalų nuolatinės komisijos pirmininkas,

          KOCHANOVA Natalja (Кочанова Наталья Ивановна, Качанава Наталля Іванаўна) Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Respublikos tarybos pirmininkė,

          ISACHENKO Anatolij (Исаченко Анатолий Михайлович, Ісачанка Анатоль Міхайлавіч) Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Respublikos tarybos pirmininkės  pavaduotojas,

          RACHKOV Sergej (Рачкоў Сяргей Анатольевіч, Рачков Сергей Анатольевич), Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Respublikos tarybos Tarptautinių reikalų ir nacionalinio saugumo nuolatinės komisijos pirmininkas,

          SIVEC Sergej (Сівец Сяргей Міхайлавіч, Сивец Сергей Михайлович), Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo Respublikos tarybos Teisėkūros ir valstybės kūrimo nuolatinės komisijos pirmininkas;

          kreipiasi į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių vadovus, nacionalinius parlamentus ir vyriausybes, Europos Sąjungos, NATO institucijų bei tarptautinių organizacijų vadovus ragindamas nedelsiant įvesti sankcijas už smurtą ir represijas, rinkimų rezultatų klastojimą ir kitus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimus atsakingiems ir juos vykdžiusiems Baltarusijos pareigūnams, o brutaliems režimo veiksmams nesiliaujant – sankcijas nuolat plėsti ir stiprinti.

 

Seimo Pirmininkas                                                                                           Viktoras Pranckietis

 

Teikia:

Gabrielius Landsbergis

 

Gediminas Kirkilas