ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 2 D. SPRENDIMO NR. T-388 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                            d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 3 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ (su tolimesniais pakeitimais) 1 punktu, 14.2 papunktį, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. T-388 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti šios sudėties Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

Gediminas Beržinis-Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Mykolas Dromantas, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos direktorius;

Aurelija Jankienė, asociacijos „Minties bitės“ prezidentė;

Asta Jaseliūnienė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė;

Juozas Pabrėža, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Rolanda Petronienė, asociacijos Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

Vida Pociuvienė, asociacijos Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos prezidentė;

Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;

Irena Vasinauskaitė, asociacijos Šiaulių miesto Sąjūdžio pirmeivių klubo pirmininkė;

Jovita Vičienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Irena Vidžiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Jurgita Vorevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė).“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali
būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos
skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet
kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras