Projektas Nr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO PAPILDYMO 6.7161 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                     d. Nr.
Vilnius

 

1 straipsnis. Kodekso 6 knygos XXXV skyriaus pirmojo skirsnio papildymas 6.7161 straipsniu

Papildyti Kodekso 6 knygos XXXV skyriaus pirmąjį skirsnį 6.7161 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

6.7161 straipsnis. Sutarties forma ir turinys

1. Paslaugų sutartis, pagal kurią paslaugų teikėjas per savo elektronines platformas ar programas įvairiais būdais tarpininkauja klientui teikiant paslaugas, turi būti rašytinė.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje sutartyje turi būti nustatyta paslaugų kaina, apmokėjimo, keitimo tvarka ir terminai, paslaugų teikimo tvarka ir terminai.”

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas                                                         Gitanas Nausėda

 

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                             Tomas Tomilinas