Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR.I-430

30 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

"2. Savivaldybės biudžeto gautos viršplaninės pajamos skirstomos savivaldybės tarybos sprendimu."

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                            Simonas Gentvilas                                                                                                                                                                                                                                                                                Kęstutis Glaveckas

 

Kazys Starkevičius