Projekto lyginamasis variantas

 

Lietuvos Respublikos

administracinių nusižengimų kodekso 264 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 264 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

264 straipsnis. Vandens apsaugos reikalavimų pažeidimas

1. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas tveriant tvoras ar kitaip ribojant praėjimą

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimties iki septynių šimtų penkiasdešimties eurų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Linas Jonauskas,