Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ, GYDYTOJŲ IR SLAUGYTOJŲ, KULTŪROS IR MENO, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ VAŽIAVIMO (KELIONĖS) Į DARBĄ  IR ATGAL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BEI ŠIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. T1-345

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 69 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Kompensuoti Prienų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, gydytojams ir slaugytojams, kultūros ir meno, socialiniams darbuotojams važiavimo (kelionės) į darbą daugiau kaip 5 km atstumu ir atgal išlaidas (toliau – ir važiavimo išlaidos).

2. Nustatyti  važiavimo išlaidų kompensavimo dydį – 0,08 Eur/km.

3. Patvirtinti važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras