Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2019 M. KOVO 19 D. NUTARIMO NR. XIII-1999 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VI (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“

PAKEITIMO

 

2019 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a :

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 117 punktu:

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

„117.

 

XIIIP-986

Lietuvos Respublikos  atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai

Vytautas Juozapaitis,

Irena Degutienė

 

Seimo Pirmininkas 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                   Vytautas  Juozapaitis