Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

ĮSTATYMO NR. XIII-2166 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

 

2020 m.                                 d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedo 48 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

48.1.

 

 

48.2.

 

48.3.

48.4.

Elektros gamyba, garo tiekimas ir oro kondicionavimas:

katilinių, šiluminių elektrinių, kogeneracinių elektrinių, kurių suminė vardinė (nominali) įrenginių šiluminė galia yra 50 MW ir didesnė;

vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 300 kW;

vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia nuo 300 kW iki 2 MW;

vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia 2 MW ir didesnė

35.11, 35.3

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

200

 

500

1000

 

 

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo narys                                                        Jurgis Razma