Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ūkio, maisto ŪKIO ir kaimo plėtros ĮSTATYMO NR. IX-987

8 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2021 m.           d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Papildyti 8 straipsnį 6 dalimi ir ją išdėstyti taip:

6. Tiesioginių išmokų dalies, apimančios pagrindinę tiesioginę išmoką, suma, tenkanti vienam asmeniui ar susijusiems asmenims, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, negali viršyti 150 000 eurų per metus. Ši suma negali būti didinama per vienus kalendorinius metus, einančius prieš paraiškų teikimo metus už žemės ūkio veiklą faktiškai darbuotojams išmokėtu darbo užmokesčiu, įskaitant su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių sumą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengia šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                                                            

1.   Mykolas Majauskas

2.   Andrius Bagdonas

3.   Andrius Vyšniauskas

4.   Vytautas Mitalas

5.   Ieva Pakarklytė

6.   Rasa Budbergytė

7.   Simonas Gentvilas (atsiėmė parašą 2021-05-18)

8.   Eugenijus Gentvilas

9.   Audronius Ažubalis

10. Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

11. Edmundas Pupinis

12. Valdas Rakutis

13. Antanas Čepononis

14. Mindaugas Lingė

15. Andrius Petrošius

16. Andrius Kupčinskas

17. Aistė Gedvilienė

18. Arminas Lydeka

19. Vytautas Gapšys

20. Vytautas Bakas

21. Jonas Gudauskas

22. Kazys Starkevičius (atsiėmė parašą 2021-05-13)

23. Algirdas Sysas

24. Eugenijus Sabutis

25. Žygimantas Pavilionis

26. Bronislovas Matelis

27. Linas Slušnys

28. Laurynas Kasčiūnas

29. Justas Džiugelis

30. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

31. Arvydas Pocius

32. Emanuelis Zingeris

33. Paulė Kuzmickienė

34. Dalia Asanavičiūtė

35. Justinas Urbanavičius

36. Andrius Mazuronis

37.  Matas Maldeikis