Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1428 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą, valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, taip pat labdaros ir paramos fondą Civilinio kodekso, šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į valstybės ar savivaldybės įmonę, kai viešosios įstaigos savininkė yra atitinkamai valstybė arba savivaldybė. Pertvarkomai viešajai  įstaigai nuosavybės teise priklausęs turtas pereina valstybės ar savivaldybės nuosavybėn ir perduodamas po pertvarkymo veiksiančiai valstybės ar savivaldybės įmonei valdyti patikėjimo teise Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka. Į labdaros ir paramos fondą negali būti pertvarkoma viešoji įstaiga, kurios dalininkė arba savininkė yra valstybė ar savivaldybė. Po pertvarkymo veiksiančiam viešajam juridiniam asmeniui pereina visos pertvarkomos viešosios įstaigos teisės ir pareigos.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą, taip pat labdaros ir paramos fondą Civilinio kodekso, šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Į labdaros ir paramos fondą negali būti pertvarkoma viešoji įstaiga, kurios dalininkė arba savininkė yra valstybė ar savivaldybė. Po pertvarkymo veiksiančiam viešajam juridiniam asmeniui pereina visos pertvarkomos viešosios įstaigos teisės ir pareigos.“

 

3 straipsnis. Įstatymo galiojimas

1. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio galiojimo metu pradėtos, tačiau nebaigtos viešosios įstaigos pertvarkymo į valstybės įmonę ar savivaldybės įmonę procedūros baigiamos pagal procedūros vykdymo pradžios metu galiojusius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas