Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos

SVEIKATOS SISTEMOS įstatymo Nr. I-552 47 straipsniO pakeitimo įstatymas

 

 

2022 m.                               d. Nr.

Vilnius

 


 

 

 

1 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, užsieniečių, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusių užsieniečių ir užsieniečių, gyvenančių užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusių iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai

 

part_d31cc15d2cba46dc8103f71887414b96_end