Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-324 „DĖL AKCIJŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m.                                      d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ su visais papildymais ir pakeitimais.

 

 

Savivaldybės meras