Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NENAUDOJAMŲ žemės SKLYPŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m.              d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamų sklypų dydžių nustatymo“ 1.2. papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ 1.4. papunkčiu, Nenaudojamų žemės sklypų Raseinių rajone nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto  Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. (5.3)A1-613 „Dėl nenaudojamų žemės sklypų Raseinių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  4 punktu ir atsižvelgdama į seniūnų pateiktą informaciją, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti nenaudojamų žemės sklypų sąrašus, kuriems 2020 metais taikomas 4 proc. žemės mokestinės vertės tarifas, pagal priedus.

2. Įpareigoti Raseinių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrių iki 2020 m. rugsėjo 14 d. informuoti apie priimtą sprendimą Valstybinę mokesčių inspekciją ir aprašo nustatyta tvarka žemės sklypų savininkus.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Savivaldybės meras