Projektas

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 243 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2019 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

1    straipsnis.   243 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 243 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„ Jeigu asmuo, kuriam taikoma apkalta, pateikia pareiškimą atsistatydinti iš pareigų ar atsisakyti Seimo nario mandato, toks pareiškimas gali būti svarstomas tik užbaigus apkaltos procesą. „

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Projektą TEIKIA: Seimo narys                                                          Jurgis Razma