PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 2, 10, 11, 12, 13, 22, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR VI SKYRIAUS PAPILDYMO 351 IR 352 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2765

 

2023-06-06

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Valstybinės žemės savininkas yra valstybė (savivaldybės yra tik šios žemės patikėtinis, kuris gauna pajamas iš infrastruktūros mokesčio), todėl visas atlyginimas už galimybę statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius valstybinėje žemėje nekeičiant jos paskirties turi būti mokamas tik valstybei, kaip šio turto savininkui. 

 

Pasiūlymas:

    Įstatymo projekto 2 straipsnyje dėstomo 10 straipsnio 3 dalies preambulę išdėstyti taip:

3. Valstybinės žemės nuomininkas, pageidaujantis įgyvendinti valstybinės žemės nuomos sutartyje numatytą galimybę statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius, iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo, o jeigu jų statybai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, iki naujų statinių statybos ir (ar) esamų rekonstravimo pradžios Vyriausybės nustatyta tvarka už galimybę statyti valstybinėje žemėje turi sumokėti po 50 procentų atlyginimoą į valstybės ir atitinkamos savivaldybės biudžetusą:“.

2.

 

 

 

 

 

 

 

2(10)

 

 

 

 

 

 

 

(9)

 

Argumentai:

Kadangi siūloma visą atlyginimą už galimybę statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius valstybinėje žemėje nekeičiant jos paskirties mokėti tik valstybei, nelieka pagrindo savivaldybėms suteikti teisę atleisti subjektus nuo šio atlyginimo sumokėjimo.

 

Pasiūlymas:

Atsisakyti Įstatymo projekto 2 straipsnyje dėstomo 10 straipsnio 9 dalies:

„9. Savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinės, turi teisę atleisti subjektus nuo Žemės įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyto atlyginimo už galimybę statyti valstybinėje žemėje statinius dalies sumokėjimo į savivaldybės biudžetą. Šiems atvejams savivaldybės taryba savo sprendimu nustatyto atskirą tvarką ir kriterijus, kai atlyginimas už galimybę statyti valstybinėje žemėje statinius gali būti nemokamas.“

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                          Viktoras Pranckietis

 

Simonas Gentvilas

 

 

                                                                                                                                 Vidmantas Kanopa

 

                                                                                                                                       Juozas Baublys

 

                                                                                                                                     Jonas Gudauskas

 

Sergejus Jovaiša

 

                                                                                                                                        Vigilijus Jukna

 

                                                                                                                                    Kęstutis Mažeika