PASIŪLYMAS

DĖL ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO

 NR. XIIIP-1788(2)

 

2019-03-14

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

2

 

 

Argumentai: Užtrukus pagrindinio Žemės gelmių įstatymo projekto Nr. XIIIP-1787(2)  priėmimui, tikslinga suderinti įsigaliojimo datas ir nustatyti vėlesnę šio lydinčiojo įstatymo projekto datą.

Pasiūlymas: Siūloma 2 straipsnį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. spalio 1 d. 2020 m. sausio 1 d.“

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                     (Parašas)                                  Kęstutis Mažeika