PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ TEISIŲ, PAREIGŲ IR VEIKLOS GARANTIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-957(2)

2021-06-22

Vilnius

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo

 turinys

str.

str.d.

p.

1.

11

7

 

Argumentai:

Siūloma nustatyti, kad būtų laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo posėdyje, jeigu jis užsiregistravo tame Seimo posėdyje ir dalyvavo daugiau negu pusėje iš anksto numatytų ir numatytu laiku įvykusių  balsavimų dėl įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų priėmimo.

Seimo narys turi teisę nedalyvauti teikiant ir svarstant teisės aktų projektus ir taip išreikšti savo nuomonę dėl įstatymo projekto. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktų pateikimo ir svarstymo metu Seimo narys gali kitu būdu išreikšti nuomonę, pavyzdžiui, nuotoliniu būdu, komitetų posėdžiuose. Taip pat manytina, kad dabartinis reguliavimas, kai skaičiuojami balsavimai dėl teisės aktų priėmimo, yra teisingas ir pakankamas, todėl papildomas reguliavimas yra nebūtinas ir nereikalingas. 

  

 Pasiūlymas:

 

„7. Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo posėdyje, jeigu jis užsiregistravo tame Seimo posėdyje ir dalyvavo daugiau negu pusėje iš anksto numatytų ir numatytu laiku įvykusių  balsavimų dėl įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų pateikimo, svarstymo ir priėmimo. Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo struktūrinio padalinio, kurio narys jis yra, posėdyje, jeigu jis pasirašytinai užsiregistravo to posėdžio protokolo priede, išskyrus Seimo statuto 53 straipsnio 8 dalyje ir 18613 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus, ir dalyvavo svarstant daugiau kaip pusę klausimų iš anksto paskelbtame Seimo struktūrinio padalinio, kurio narys jis yra, posėdyje.“

 

 

Teikia

Seimo nariai

Valentinas Bukauskas

Aidas Gedvilas

Viktoras Fiodorovas

Vigilijus Jukna

Saulius Skvernelis

Vaida Giraitytė

Ieva Kačinskaitė – Urbonienė

Artūras Skardžius

Vytautas Gapšys

Mindaugas Puidokas

Zenonas Streikus

Eugenijus Jovaiša

Kęstutis Mažeika

Dainius Kepenis

Jonas Pinskus

Rimantė Šalaševičiūtė