2019-11-09

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4043

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straips-

nis

Straips-

nio dalis

Punktas

1

 

 

Argumentai:

1.        Lietuvos valstybė neužtikrina vienodų sveikatos sąlygų savo gyventojams regioniniu aspektu. 2018 metų duomenimis 5 didžiausias sveikatos problemas turinčių kaimiškųjų rajonų gyventojų standartizuotas mirtingumas yra 1,5 karto didesnis nei Vilniaus ir Kauno gyventojų. Sveikata yra prastesnė nei didžiųjų miestų gyventojų tame tarpe ir dėl to, kad šių rajonų gyventojams sunkiau gauti medicinos paslaugas. Didžiausias mirtingumas buvo savivaldybėse, kur sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir prieinamumas yra prastas.  Pastarųjų metų tendencija sveikatos išteklius perskirstyti didžiųjų miestų naudai, regioninius sveikatos netolygumus didina.

2.      Siekiant užtikrinti, kad visi Lietuvos gyventojai būtų lygūs ligos akivaizdoje yra būtinos teisinės (pvz., atsisakyti perteklinių sveikatos paslaugų efektyvumo požiūriu reikalavimų), organizacinės  (pvz., orientuoti į sveikatos netolygumų panaikinimą sveikatos tinklo savivaldybėse ilgalaikės plėtros planai) bei papildomos investicijos.

3.      Papildomos finansinės lėšos reikalingos, kad:

·         užtikrinti būtinosios pagalbos teikimą visoje Šalies teritorijoje (skubios pagalbos teikimui užtikrinti kaimiškuose regionuose dabartiniai PSDF įkainiai yra per maži);

·         sukurti finansines paskatas jauniems medikams dirbti kaime ir mažesniuose Lietuvos miestuose;

·         suteikti rajonų medikams papildomų, kompensuojančių siaurų specialistų trūkumą, kvalifikacijų;

·         remti medicininėmis pacientų indikacijomis grindžiamus didžiuosiuose miestuose gyvenančių medikų vizitus į kaimiškuosius regionus bei pacientų pavėžėjimą iki specializuotų gydymo įstaigų.

  Lėšų šaltinis iš PSDF biudžeto rezervo

 

 Pasiūlymas:  pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis. 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto įplaukų, išlaidų ir likučių patvirtinimas

     Patvirtinti 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 2 300 958 tūkst. eurų pajamų ir 2 300 958  tūkst.eurų išlaidų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutį – po 5 792 tūkst. eurų pagal 2020 m. sausio 1 d. ir pagal 2020 m. gruodžio 31 d. būklę, numatomą 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervą – 400 732 tūkst. eurų pagal 2020m. sausio 1 d. būklę (pridedama).

    

2020 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

 Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Eur

Lėšų likutis pagal 2019 m. sausio 1 d. būklę,

iš jų:

406 524

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

400 732

        – pagrindinė dalis

34 514

        – rizikos valdymo dalis

366 218

ĮPLAUKOS

01

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos, iš jų:

2 232 085

 

01 01

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir su jomis susijusios sumos

1 582 032

 

01 02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

650 053

02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

36 408

03

Lėšos, grąžintinos pagal gydymo prieinamu-mo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis

24 692

04

Kitos pajamos

7 773

Iš viso įplaukų

2 300 958

 

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1 474 768

1 524 768

01 01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimui regionuose

50000

02

Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos priemonių (prietaisų) nuomai

395 789

03

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

61 959

04

Ortopedijos techninėms priemonėms

13 560

05

Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

129 486

06

Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimui ir šį draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms

22 597

07

Valstybinio socialinio draudimo fondo veik-los sąnaudoms, susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kompensuoti

1 999

Iš viso

2 100 158

2 050 158

08

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervui papildyti (sudaryti)

200 800

50 800

Iš viso išlaidų

2 300 958

Lėšų likutis pagal 2020 m. gruodžio 31 d. būklę,

iš jų:

607 324

557 324

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

601 532

551 532

        pagrindinė dalis

34 514

        rizikos valdymo dalis

567 018

517 018

  

 

 

 

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                             Julius Sabatauskas

                                                                 Algirdas Sysas

                                                                 Rasa Budbergytė

Dovilė Šakalienė

Raminta Popovienė

Linas Balsys

Bronius Bradauskas