LIETUVOS RESPUBLIKOS

EKONOMIKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO  KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO 4 SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-897

 

2017-12-20  Nr. 108-P-60

 

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto nariai: R.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Baura, B.Markauskas, Z.Jedinskij, G.Landsbergis, T.Langaitis, V.Sinkevičius, B.Matelis, R.Miliūtė, V.Poderys, J.Razma. Komiteto biuro: vedėja R.Petkūnienė; patarėjai: D.Šaltmeris, R.Duburaitė, R.Danė, L.Jasiukėnienė, I.Jurkšuvienė; padėjėja Z.Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: „Meta advisory“ lobistė A.Markevičiūtė, Valstybės saugumo departamento atstovai K.Sakalauskienė ir K.Budrys, susisiekimo viceministras P.Martinkus, susisiekimo ministerijos atstovai I.Beinoriūtė ir A.Kungys, Lietuvos aeroklubo prezidentas G.Kalinauskas, Ūkio ministerijos atstovai J.Gumaniukienėm V.Rudokas, M.Kaupelienė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovė O.Šiušienė, Krašto apsaugos ministerijos atstovė I.Šilinytė, „Investors` Forum“ atstovė R.Skyrienė, LPK atstovas P.Ralys, Užsienio reikalų ministerijos atstovas J.Miškinis, AB „Achema“ atstovas G.Balčiūnas, AB „Achema“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė B.Daškevičienė, Energetikos ministerijos atstovė R.Mikalauskienė, UAB „Vento Nuovo“ lobistas Š.Frolenko, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas V.Sutkus,

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2017-07-03

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime. 

Pritarti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, 2017-10-11

 

 

 

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Pritarti.

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

 

7.2. Pasiūlymai: nėra.

 

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

9. Komiteto paskirti pranešėjai: V.Sinkevičius.

 

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepateikta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                         Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Darius Šaltmeris