LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKIMŲ KODEKSO 172 STRAIPSNIO PAKEITIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO PROJEKTO  

NR. XIVP-2566(2)

 

2023-10-04 Nr. 102-P-46

Vilnius

 

           1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai:  Aušrinę Armonaitę pavaduojantis Marius Matijošaitis,  Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Dalia Latvelienė, Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnioji patarėja  Viktorija Staugaitytė, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas, Vyriausiosios komisijos nariai: Justas Pankauskas, Olga Kilkinova; Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus l.e vedėjos funkcijas Janina Latvienė,Vyriausiosios rinkimų komisijos Teisės ir tyrimų skyriaus vedėjas Rokas Stabingis, Vyriausiosios rinkimų komisijos Rinkimų organizavimo skyriaus vedėja Reda Daniškevičiūtė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-29

1

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį į tai, kad projekto 1 straipsniu keičiamo Rinkimų kodekso 172 straipsnio 5 dalies nuostatoje iki dvitaškio yra apibendrinamasis žodis „pareigomis“, taigi šios dalies 8 punkte dar kartą pakartotas tas pats žodis yra perteklinis ir jį reikėtų išbraukti. 

Pritarti

  1 straipsniu keičiamo Rinkimų kodekso 172 straipsnio 5 dalies  8 punktą išdėstyti taip:

„8) regiono plėtros tarybos, kurios viena iš dalyvių yra ši savivaldybė, administracijos direktoriaus pareigomis

Balsavimo rezultatai:

už –8, prieš –0 , susilaikė – 0.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: nėra

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                               Irena Haase

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Rita Karpavičiūtė