LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 29, 212, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1884 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2572

 

2023-04-26 Nr. 102-P-16

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai:
Arvydą Anušauską pavaduojanti Liuda Pocinienė, Aušrinę Armonaitę pavaduojantis Kasparas Adomaitis, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių ir muitų skyriaus patarėjas Redas Zelba, Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių ir muitų skyriaus vyr. specialistė Asta Žvikevičienė, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės skyriaus vyresnysis patarėjas, Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamento direktorė Rasa Virvelienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-30

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

Atsižvelgti

 

2.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja L.Zdanavičienė

1

 

 

Su šiuo projektu yra parengtas priimto, bet dar neįsigaliojusio įstatymo Nr. XIV-1660 2 straipsnio pakeitimo projektas. Projekto svarstymas Seime numatytas gegužės 9 d., todėl akivaizdu, įstatymas nebus priimtas iki gegužės 1 d. Atsižvelgiant į tai Projekto 1 straipsniu keičiamo ANK 29 straipsnio redakcija koreguotina, derinant su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1883, 2172 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1660 2 straipsnio nuostatomis.

 

Pritarti

 

3.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja L.Zdanavičienė

4

 

 

Atsižvelgiant į Seime svarstomo Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4857(3) nuostatas (likusi priėmimo stadija), koreguotina projekto 4 straipsniu keičiamo ANK 589 straipsnio 66 punkto redakcija, įtraukiant nuorodą į ANK 1871 straipsnį, kuri įsigaliotų priimtu įstatymu nuo 2023-06-01.

 

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Irena Haase, Agnė Širinskienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                                              Irena Haase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Loreta Zdanavičienė