2017-10-26

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 PAKEITIMO

PROJEKTO NR. XIIIP-1077

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

N

 

 

Argumentai:

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1074 (toliau – Profesinio mokymo įstatymo projektas) 35 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kokiai paramai būtų skiriamos profesinio mokymo finansavimo lėšos. Siūlytina  pavesti finansinę paramą profesiniam mokymui administruoti Valstybiniam studijų fondui. Šiuo metu galiojančios  Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) 19 straipsnio 2 dalies nuostatos riboja Valstybinio studijų fondo teises administruoti valstybės finansinę paramą profesiniam mokymui, todėl siūloma kartu su Profesinio mokymo įstatymo projektu teikiamame Mokslo ir studijų įstatyme šias teises praplėsti ir atitinkamai papildyti straipsnį.

 

Pasiūlymas:

Papildyti Projektą nauju straipsniu ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

 

Papildyti 19 straipsnio 2 dalį:

2. Valstybinis studijų fondas Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams, taip pat kitą finansinę paramą studentams, vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme.“

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                            Eugenijus Jovaiša

                                                                                                Aušra Papirtienė

                                                                                                Edmundas Pupinis

                                                                                                Gintaras Steponavičius