Vietoj registruoto 2019-09-25

PASIŪLYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS ĮSIGIJIMO ĮSTATYMO NR. IX-1314 ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI XIIIP-1100(2)

2019 m. spalio 7 d.

Vilnius

 Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

  

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

1 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Pasiūlymas teikiamas siekiant nustatyti, jog pirmumo teisę be aukciono įsigyjant tarp nuosavybės teise valdomų žemės sklypų įsiterpusius valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotus ne didesnius kaip 3 ha turėtų tie asmenys, kurie tuos žemės plotus nuomoja ar juos laikinai naudoja vykdydami žemės ūkio veiklą ir šie plotai ribojasi su to asmens, kuris siekia įsigyti nuomojamą ar naudojamą valstybinę žemę, sklypu.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekte 1 straipsniu keičiamą Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

  „3. Privačių žemės sklypų savininkai - tarp jų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų įsiterpusius valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotus, neviršijančius Žemės reformos įstatyme nustatyto dydžio, jeigu šiuose valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotuose pagal teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias žemės sklypų formavimą, negalima suformuoti racionalių ribų ir dydžio žemės ūkio paskirties žemės sklypų. ne didesnius kaip 3 ha. Pirmumo teisė pirkti įsiterpusį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotą taikoma jį nuomojančiam ar laikinai naudojančiam besiribojančio žemės sklypo savininkui.“

 

 

Teikia : Seimo nariai:

Andriejus Stančikas

Kazys Starkevičius

Edmundas Pupinis