PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLITINIŲ PARTIJŲ ĮSTATYMO NR. I-606 2 IR 21 STRAIPNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-2266

 

2018-09-10

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

4

 

Argumentai: LR Seimo nariai savo sprendimais privalo  stiprinti demokratiją, gerbti rinkėjų valią ir atsižvelgti į teisėtus rinkėjų lūkesčius. Pagrindinė rinkėjų valia atsispindi rinkimų rezultatuose, kai jie atiduoda balsą ir renkasi vieną iš siūlomų partijų programų. Todėl parlamentinės partijos apibrėžimas turi aprėpti rinkėjų valią ir atspindėti demokratinės valstybės principus.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnio ketvirtąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Parlamentinė partija – tai partija, kuri kėlė savo kandidatus,  dalyvavo rinkimuose į  LR Seimą, savivaldybių tarybas, Europos Parlamentą ir turi išrinktus atstovus(-ą) LR Seime, savivaldybių tarybose ar Europos Parlamente.

 


 

 

 

Teikia

Seimo narys                        (Parašas)                                                  Julius Sabatauskas