Projekto lyginamasis variantas

 

 

Lietuvos Respublikos

SEIMO STATUTO NR. I-399

60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

2022 m. lapkričio 3 d. Nr.      

Vilnius

 

 

1        straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 60 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) atlikti ūkio valdymo ir kontrolės institucijų (Susisiekimo ir ŪkioEkonomikos ir inovacijų ministerijų bei jų valdymo sričių įstaigų, Konkurencijos tarybos, Privatizavimo komisijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliavimo tarybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, ValstybinėsNarkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės tarnybosdepartamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) veiklos parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos gerinimo;“

 

2.      Pakeisti 60 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) nagrinėti, kaip naudojami Susisiekimo ir ŪkioEkonomikos ir inovacijų ministerijų bei jų valdymo sričių įstaigų, Konkurencijos tarybos, Privatizavimo komisijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliavimo tarybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, ValstybinėsNarkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės tarnybosdepartamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinamoms programoms ir investiciniams projektams skirti asignavimai;“

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis statutas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia 

Seimo narys

Arvydas Nekrošius