LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SVEIKOS GYVENSENOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

PROJEKTO

 

2018-09-13   Nr. XIIIP-2160(2)

Vilnius

 

             

Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, teikiame šią pastabą –

Projektu tvirtinamų nuostatų projekto 19 punkte vietoj žodžių „Seimo valdybos patvirtintas“ įrašytinas žodis „raštvedybos“.

 

 

Privatinės teisės skyriaus vedėja, pavaduojanti

Departamento direktorių                                                                                             Daina Petrauskaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]