Projekto

                                                                                                                           lyginamasis variantas

 

                                                                                                                                                                                   

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 310 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 310 straipsnio pakeitimas

1.      Papildyti 310 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko komerciniais tikslais,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

2.      Papildyti 310 straipsnį 3 dalimi:

3. Tas, kas su bendrininkų grupe atliko šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus,

baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

3.      Buvusią 310 straipsnio 2 dalį laikyti 4 dalimi.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia                                                                                                                      

Lietuvos Respublikos Seimo nariai:

 

Dainius Gaižauskas

 

Kęstutis Mažeika

 

Robertas Šarknickas

 

Aušra Papirtienė

 

Kęstutis Smirnovas