PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUZIEJŲ ĮSTATYMO NR. I-930 7 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1733

 

 

2018-04-27

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

3

4

 

Argumentai

 

Įstatymo projektu yra įvedama nauja skyrimo į savivaldybės muziejaus vadovo pareigas tvarka. Atsižvelgiant į tai, projekto 3 str. 4 d. siūloma, kad savivaldybių muziejų vadovai, iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti neterminuotai, toliau eina atitinkamo muziejaus vadovo pareigas vienus metus nuo įstatymo įsigaliojimo dienos. Pažymėtina, kad regionai išgyvena didelį profesionalių vadovų, o ypač vadovų – kūrėjų, trūkumą, stebint tendenciją, jog šis trūkumas metai iš metų auga. Be kita ko, tokia siūloma įtvirtinti nuostata yra socialiai neteisinga šiuo metu pareigas einančių vadovų atžvilgiu, pažeidžianti jų teisėtus lūkesčius dirbti šiose pareigose. Taip pat nėra aišku, kokiais kriterijais remiantis buvo pasirinktas toks trumpas vienerių metų terminas.

 

Atsižvelgiant į tai, siūloma, kad po įstatymo įsigaliojimo, šiuo metu savivaldybių muziejų vadovų pareigas einantys asmenys galėtų dirbti dar vieną kadenciją (t. y. penkerius metus) nuo įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 2023 m. birželio 30 d.,  neskelbiant konkurso.

 

Pasiūlymas

Pakeisti įstatymo 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

         4.    Savivaldybių muziejų vadovai, iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti neterminuotai, toliau eina atitinkamo muziejaus vadovo pareigas vienus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos iki 2023 m. birželio 30 d.

 

 

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                            Robertas Šarknickas