Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-07-23  Nr. SPP-315

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

Užsiregistravo 61 Seimo narys (14.00 val.)

 

14.01 val.

Informaciniai pranešimai.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė apie Seimo narės A. Širinskienės sprendimą nuo 2019 m. liepos 23 d. išeiti iš frakcijos „Tvarka ir teisingumas (Suvereni Lietuva)“ ir prašymą nuo 2019 m. liepos 23 d. priimti ją į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją bei šios frakcijos sutikimą.

 

 

14.02 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Rimvydo Norkaus atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo ir šio teismo pirmininko pareigų“ projektas Nr. XIIIP-3728 (pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Skardžius, K. Masiulis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą.  Balsavimo rezultatai: už 80, prieš 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (14.07 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-07-25. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.08 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Virginiją Liudvinavičienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projektas Nr. XIIIP-3729 (pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigas V. Liudvinavičienė.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, K. Masiulis, R. Šarknickas, S. Jovaiša, V. Bakas, K. Glaveckas, P. Gražulis, V. Juozapaitis.

 

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2019-07-25.

 

 

14.26 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Viliją Mikuckienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projektas Nr. XIIIP-3730 (pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigas V. Mikuckienė.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Skardžius, K. Glaveckas, S. Jovaiša, V. Bakas, S. Tumėnas, J. Razma, K. Masiulis.

 

            NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2019-07-25.

 

 

14.48 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Aleną Piesliaką Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ projektas Nr. XIIIP-3731 (pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigas A. Piesliakas.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, K. Masiulis, A. Anušauskas, K. Starkevičius, V. Bakas, K. Glaveckas, J. Razma.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2019-07-25.

 

 

15.04 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Vytautą Zelianką Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ projektas Nr. XIIIP-3732 (pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigas V. Zelianka.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, K. Starkevičius, A. Salamakinas, A. Mazuronis, P. Gražulis, K. Glaveckas, K. Masiulis, J. Razma, V. Juozapaitis.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2019-07-25.

 

 

15.23 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Agnę Tikniūtę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projektas Nr. XIIIP-3733 (pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja J. Šovienė.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Liesys.

 

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigas A. Tikniūtė.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, V. Bakas, K. Masiulis, V. Juozapaitis.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė 5 min. pertrauką (dėl techninių kliūčių).

 

PERTRAUKA

(15.38 – 15.42 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Liesys.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui užbaigti klausimų pateikimą kandidatei pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2019-07-25.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė pertrauką iki 16.00 val. (dėl techninių kliūčių).

 

PERTRAUKA

(15.43 – 16.12 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Liesys.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie tolesnę šio posėdžio darbų tvarką.

 

16.14 val.

            SVARSTYTA:

1. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2622GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti).

2. Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo Nr. I-1093 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2630GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (pateikimas).

Pranešėjas – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas S. Krėpšta.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, S. Gentvilas, K. Masiulis, E. Pupinis, A. Sysas, J. Razma, B. Bradauskas, V. Kamblevičius, A. Kupčinskas, M. Majauskas, E. Pupinis.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (16.35 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Sysas.           

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Bernatonis, I. Šimonytė, J. Razma.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Kupčinskas, B. Bradauskas, S. Gentvilas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Bernatonis (Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos vardu prašė Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinimo, ar vienu balsavimu galima spręsti dėl dviejų Respublikos Prezidento dekretų), R. Baškienė, I. Šimonytė, A. Sysas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, E. Pupinis.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, I. Šimonytė, P. Urbšys.

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą dėl dviejų Respublikos Prezidento dekretų balsuoti atskirai balsavo 19, už pasiūlymą balsuoti dėl abiejų kartu – 60. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (17.00 val.)

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžintus įstatymus svarstyti iš naujo balsavo 68, už pasiūlymą laikyti įstatymus nepriimtais – 13. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (17.01 val.)

 

            NUTARTA:

            1. Svarstyti grąžintus įstatymus iš naujo.

            2. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu šiems grąžintiems įstatymams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šių grąžintų įstatymų svarstymą Seimo posėdyje 2019-07-25. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.02 val.

            SVARSTYTASeimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 9, 15 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3576(2) (teikėjai – R. Karbauskis, A. Širinskienė / 29 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, Ž. Pavilionis, K. Masiulis, J. Razma.

 

 

Projekto Nr. XIIIP-3576(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė G. Burokienė

 

Dėl J. Razmos pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

Pasiūlymui svarstyti šias pataisas pritarta.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl šių pataisų kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, V. Vingrienė.

 

Balsuota dėl J. Razmos pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas: už – 16, prieš – 33, susilaikė 23. Nepriimtos. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (17.23 val.)

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 2, susilaikė 10. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (17.27 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, P. Urbšys, A. Sysas, A. Vinkus.

 

Balsuota dėl posėdžio pirmininko pasiūlymo 30 min. pratęsti posėdį: už – 51, prieš – 13, susilaikė 6. Pritarta. (Užsiregistravo 71 Seimo narys  (17.32 val.)

 

 

17.33 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3736 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

            Klausė Seimo narys K. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 65, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (17.34 val.)

 

            Padėkos žodį tarė Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas A. Matulas.

 

 

 

 

 

17.36 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. XIII-1648 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3721(3) (svarstymo tęsinys ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. XIII-1648 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijos sudarymo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 66, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (17.37 val.)

 

 

17.38 val.

            SVARSTYTAVaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 361, 362, 363, 364, 365 straipsniais ir 38, 39, 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-2035 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3692(2) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė/ 7 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.39 val.

            SVARSTYTAAtmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3574(3) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė, R. J. Dagys) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. J. Dagys, A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 48, prieš 5, susilaikė 11. (Užsiregistravo 65 Seimo nariai (17.43 val.)

 

 

17.44 val.

            SVARSTYTATikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3481(2) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.45 val.

            SVARSTYTAValstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3373(2) (teikėjai – A. Palionis, V. Ąžuolas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: S. Šedbaras, J. Razma.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 1, susilaikė 5. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (17.47 val.)

 

 

17.48 val.

            SVARSTYTAAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2640(2) (teikėjai – S. Šedbaras / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 54, prieš 1, susilaikė 7. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (17.49 val.)

 

 

 

17.50 val.

SVARSTYTA:

            1. Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1530(2)VK.

            2. Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12, 20, 22, 24, 25, 35, 41, 42, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 302 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1531(2).

            3. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1532(2) (teikėjai – Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Džiugelis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

 

 

17.51 val.

Seimo narių pareiškimai.

 

Seimo narys A. Skardžius perskaitė 26 Seimo narių pareiškimą Ministrui Pirmininkui S. Skverneliui dėl pastato, esančio Druskininkuose, Turistų g. 13, perėmimo visuomenės reikmėms.

 

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (17.53 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (17.54 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Jonas Liesys

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė