LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS rinkimų kodekso 57 IR 61 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-10-05 Nr. XIVP-2757(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Buišienė, tel. +370 5 209 6160, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. +370 5 209 6898, el. p. [email protected]