PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135

 68 STRAIPSNIO PAKEITIMO

įstatymo projekto

NR. XIIIP-4671

 

2020-03-31

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

    str.

str.

d.

p.

1 1.

68

 

 

Argumentai:

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 3 straipsnis teigia, kad: „Kiekvienas turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą”. Fundamentalios žmogaus teisės skelbia, kad asmuo turi teisę į laisvę ir asmens saugumą, kuris yra neatsiejamas nuo privataus žmogaus gyvenimo. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnis skelbia: „Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas“. Taigi šio įstatymo projektu yra paminamos fundamentalios žmogaus teisės sudarant sąlygas rinkti ir atskleisti informaciją apie asmens buvimo vietą tretiesiems asmenims.

 

Kaip pažymima aiškinamajame rašte šis įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į COVID-19 situaciją. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad  nuolat augant atvejų skaičiui, vis daugiau asmenų yra įtraukiami į stebėtinų asmenų sąrašus dėl jų rizikos sveikatai, taip pat vis daugiau asmenų yra visapusiškoje saviizoliacijoje. Aiškinamajame rašte apibrėžiama, kad pakeitimas skirtas: „stebėti faktinę asmenų, kurių judėjimas apribotas arba kurie gali patekti į nesaugią teritoriją, buvimo vietą arba jų judėjimą<…> “. Remiantis šia prielaida bei įstatymo projektu itin didelis piliečių skaičius gali būti sekamas ir stebimos jų buvimo vietos be jų sutikimų ir be jų žinios. Tai gali kelti grėsmę jų asmeniniam saugumui.

 

Taigi šis įstatymo projektas šiukščiai pažeidžia žmogaus laisvę į privatų gyvenimą, todėl negali būti priimtas ir įgyvendintas.

 

Pasiūlymas:

 

Pripažinti 68 straipsnį 51 dalį netekusia galios:

„51. Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir asmenų sveikatą bei gyvybę karo, nepaprastosios padėties, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar teritorijų karantino metu, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai neatlygintinai teikia duomenis, kai reikia stebėti ir nustatyti asmenų, kurių judėjimas yra apribotas arba kurie gali patekti į tam tikrą nesaugią teritoriją, buvimo vietą ar jų judėjimą arba juos perspėti, o kitų priemonių naudojimas negalimas ar netikslingas. Teisės akte, kuriuo įvedama karo ar nepaprastoji padėtis, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija ar teritorijų karantinas,  ar Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendime nurodoma, kokius šio Įstatymo 1 priede nurodytų kategorijų vietos nustatymo duomenis ir (ar) srauto duomenis viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai turi teikti įgaliotai valstybės institucijai (duomenų valdytojui). Tokie duomenys teikiami nedelsiant, kai tik raštu arba elektroninėmis priemonėmis gaunama motyvuota užklausa. Vietos nustatymo duomenų ir (ar) srauto duomenų teikimas nutraukiamas, o gauti ir tvarkomi duomenys nedelsiant sunaikinami, kai atšaukiama karo, nepaprastoji padėtis, valstybės lygio ekstremalioji situacija ar teritorijų karantinas arba kai jie nebereikalingi tikslams, dėl kurių buvo tvarkomi. Vietos nustatymo duomenys ir (ar) srauto duomenys renkami, kaupiami ir tvarkomi įgaliotos institucijos (duomenų valdytojo) nustatyta tvarka.“

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                                                              

Simonas Gentvilas

Viktorija Čmilytė- Nielsen

Eugenijus Gentvilas

Ričardas Juška

Virgilijus Alekna

Juozas Baublys

Kęstutis Glaveckas

Jonas Liesys

Gintaras Steponavičius

Gintaras Vaičekauskas

Jonas Varkalys