LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRIZIŲ VALDYMO IR CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 16 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-06-29 Nr. XIVP-2966

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

J. Meškienė, tel. (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

D. Petrauskaitė, tel. (8 5)  239 6376, el. p. [email protected]