PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO mokesčio įstatymo NR. X-233

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR.  XIIIP-4078(2)

 

2019-12-05

 

Vilnius

 

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

1.

2

1

8

Argumentai:

Nekilnojamo turto (toliau – NT) mokesčio įstatymo nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatyme Nr. XIIIP-4078(2) numatoma sumažinti ribą, kurią pasiekus fiziniams asmenims būtų taikomas NT mokestis, tačiau asmeniui ar šeimai turi būti suteikta galimybė turėti vieną nekilnojamojo turto vienetą, kuris būtų neapmokestinamas ir galėtų būti laikomas asmens ar šeimos namais.

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo 2 straipsnio 1 dalį 8 punktu ir išdėstyti jį taip:

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 7 straipsnio 1 dalį 8 punktu ir jį išdėstyti taip:

8)  nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), kai tai yra pirmas ir vienintelis asmens ar šeimos turtas.

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys Remigijus Žemaitaitis