Lietuvos Respublikos Seimo savaitė

 

(2019-07-15 – 2019-07-19)

 

 

 

 

Leidinį rengia Seimo posėdžių sekretoriatas

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Seniūnų sueigos posėdžiai vyks
liepos 16 ir liepos 18 dienomis 8.30 val.

Lietuvos Tarybos salėje

(I Seimo rūmai)

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2019 m. liepos 11 d. posėdyje*

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2019 m. liepos 16 d. (antradienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00–10.10

 

1-2.

nereg.

Seimo nutarimo
Dėl pritarimo atleisti Joną Vytautą Žuką iš Lietuvos Respublikos kariuomenės vado pareigų “ projektas

pranešėjas – ...........
(
Respublikos Prezidento patarėjas)

10.10–10.25

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

TD

1-3.

nereg.

Seimo nutarimo
Dėl pritarimo ................ skyrimui Lietuvos Respublikos kariuomenės vadu “ projektas

pranešėjas – ...........
(
Respublikos Prezidento patarėjas)

10.25–10.55

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – NSGK

papildomas –

siūloma svarstyti

2019-07-18

registracijos data

TD

1-4.1.

XIIIP-3578

(3)

Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 3, 13, 24, 28, 31, 32, 39, 40, 46, 48, 49, 531, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 84, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 671 ir 672 straipsniais įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Elvinas Jankevičius (ministras)

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

10.55–11.15

priėmimas

registracijos data

(3) 2019-07-10

TD (3) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-4.2.

XIIIP-3579

(2)

Civilinio proceso kodekso 366 ir 367 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-4.3.

XIIIP-3580

(2)

Baudžiamojo proceso kodekso XXXV skyriaus pavadinimo ir 456, 457, 458 ir 459 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-4.4.

XIIIP-3581

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 658, 659, 660 ir 663 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-4.5.

XIIIP-3582

(2)

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 156 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-4.6.

XIIIP-3583

(2)

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 2, 14, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-5.

XIIIP-3468

(2) ES

Baudžiamojo kodekso 8, 95, 205, 206, 207 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1003 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Elvinas Jankevičius (ministras)

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

11.15–11.20

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

 

1-6.1.

XIIIP-3469

(2) ES

Baudžiamojo proceso kodekso 21, 22, 53, 54, 105, 188 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 272, 1891 straipsniais įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Elvinas Jankevičius (ministras)

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

11.20–11.25

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

 

1-6.2.

XIIIP-3470

(2) ES

Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 10 ir 45 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-27

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-7.

XIIIP-3387

(2)

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo“ projektas

teikėjas – LRV/ Linas Kukuraitis (ministras)

pranešėjas – Mindaugas Puidokas (URK)

11.25–11.30

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-8.1.

XIIIP-3402

(2)

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Eimutis Misiūnas (ministras)

pranešėjas – Juozas Bernatonis (URK)

11.30–11.45

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-8.2.

XIIIP-3403

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-8.3.

XIIIP-3404

(2)

Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo
Nr. XII-2111 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-8.4.

XIIIP-3405

(2)

Užimtumo įstatymo
Nr. XII-2470 1, 35, 56, 57, 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo projektas

pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK) priėmimas

 

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-8.5.

XIIIP-3406

(2)

Išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK) priėmimas

 

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-8.6.

XIIIP-3407

(2)

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK) priėmimas

 

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-8.7.

XIIIP-3408

(2)

Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK) priėmimas

 

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-8.8.

XIIIP-3409

(2)

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK) priėmimas

 

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-8.9.

XIIIP-3410

(2)

Šalpos pensijų įstatymo
Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK) priėmimas

 

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-8.10.

XIIIP-3411

(2)

Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė (SRDK) priėmimas

 

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

1-9.

XIIIP-3439

(2)

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1, 2, 142 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo X1 skyriumi įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Eimutis Misiūnas (ministras)

pranešėjas – Juozas Bernatonis (URK)

11.45–11.55

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-19

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-10.

XIIIP-3446

(2)

Žvalgybos įstatymo
Nr. VIII-1861 50 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 641 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Raimundas Karoblis (ministras)

pranešėjas – Vytautas Bakas (NSGK)

11.5512.00

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-27

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-11.1.

XIIIP-3447

(2)

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Vytautas Bakas (NSGK)

12.0012.05

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-27

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-11.2

XIIIP-3448

(2)

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 10, 101 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Vytautas Bakas (NSGK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-27

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-12.1.

XIIIP-3396

(2) ES

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 25, 401, 87, 108, 118, 145, 148, 156, 158 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 612 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Vilius Šapoka (ministras)

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

12.0512.10

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-12.2.

XIIIP-3397

(2) ES

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 401 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1329 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-12.3.

XIIIP-3398

(2) ES

Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 1881 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-13.

XIIIP-3457

(2)

Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 papildymo 561 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Vilius Šapoka (ministras)

pranešėjas – Viktoras Rinkevičius (BFK)

12.1012.15

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-14.1

XIIIP-3519

(2)

Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Vilius Šapoka (ministras)

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

12.15–12.25

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

(2) 2019-07-09

1-14.2.

XIIIP-3520

(2)

Akcinių bendrovių įstatymo
Nr. VIII-1835 2, 16, 27, 44 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-14.3.

XIIIP-3521

(2)

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 3, 25, 35, 53, 56, 58, 59, 62, 82, 111 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-14.4.

XIIIP-3522

(2)

Sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-14.5.

XIIIP-3523

(2)

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 28, 34, 55, 130, 153, 157, 159, 171 ir 173 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-14.6.

XIIIP-3524

(2)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 2, 9, 20, 28, 30, 44, 46, 50, 65 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-14.7

XIIIP-3525

(2)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 3, 18, 25, 61 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-14.8.

XIIIP-3526

(2)

Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo Nr. XII-2443 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-14.9.

XIIIP-3527

(2)

Lietuvos banko įstatymo
Nr. I-678 437 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-28

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-15.

XIIIP-3535

(2)

Oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 2, 5, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Vilius Šapoka (ministras)

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

12.2512.30

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-27

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-16.1.

XIIIP-3505

(2)

Vyriausybės įstatymo Nr.  I-464 papildymo 302 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Virginijus Sinkevičius (ministras)

pranešėjas – Virgilijus Poderys (EK)

12.30–12.45

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-26

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-16.2.

XIIIP-3506

(2)

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 9, 14 ir 21 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas

pranešėjas – Virgilijus Poderys (EK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-26

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-16.3.

XIIIP-3507

(2)

Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Virgilijus Poderys (EK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-26

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-16.4.

XIIIP-3508

(2)

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Virgilijus Poderys (EK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-26

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-16.5.

XIIIP-3509

(2)

Užimtumo įstatymo
Nr. XII-2470 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Virgilijus Poderys (EK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-26

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

1-17.1.

XIIIP-3649

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas –  Ramūnas Karbauskis/ 3 SN/ 30 SN

12.4513.00

pateikimo tęsinys

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KK

papildomas –

siūloma svarstyti

VII (rudens) sesijoje

pateikimo data

2019-07-11 pertrauka iki kito posėdžio

 

 

1-17.2.

XIIIP-3650

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas –  Ramūnas Karbauskis/ 3 SN/ 30 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KK

papildomas –

siūloma svarstyti

VII (rudens) sesijoje

registracijos data

2019-07-04

TD 2019-07-10

ETD

 

 

 

PERTRAUKA

13.0014.00

 

2-1.

XIIIP-1950

(2)

Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76, 78, 84, 85, 88, 912, 913, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 441 straipsniu ir nauja VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

14.00–14.05

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-10

svarstymo data

(2) 2019-07-09

 

2-2.

XIIIP-3339

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Eimutis Misiūnas (ministras)

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

14.05–14.10

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-11

svarstymo data

(2) 2019-07-11

2-3.1.

XIIIP-3262 (2) ES

Aviacijos įstatymo
Nr. VIII-2066 pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Rokas Masiulis (ministras)

pranešėjas – Antanas Baura (EK)

14.10–14.15

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-06-13

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

2-3.2.

XIIIP-3263

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 28, 393, 595, 602, 681, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2019-07-04

TD (2) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-11

2-4.1.-

2-4.5

XIIIP-3083-

(3)

XIIIP-3087

(3)

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projektas ir jį lydintieji teisės aktai

teikėjas – LRV/ Aurelijus Veryga (ministras)

pranešėjas – Darius Kaminskas (SRK)

priėmimas

registracijos data

(3) 2019-07-10

TD (3) 2019-07-12

svarstymo data

(2) 2019-07-09

2-5.1.-

2-5.3.

XIIIP-3604-

XIIIP-3606

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 71, 72, 77, 82, 83, 84, 85, 87 ir 90  straipsnių pakeitimo ir papildymo 251 straipsniu įstatymo projektas ir jį lydintieji teisės aktai

teikėjas – LRV/ Algirdas Monkevičius (ministras)

pranešėjas – ŠMK

14.4015.00

svarstymas

pateikimo data

2019-06-27

ŠMK

2-4.

XIIIP-3477

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 3701 straipsniu ir 3701, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Rokas Masiulis (ministras)

pranešėjai – Agnė Širinskienė (TTK), Virginija Vingrienė (AAK)

14.15–14.25

svarstymas

pateikimo data

2019-06-04

TTK (2) 2019-07-10

2-5.

XIIIP-3609

(2)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Guoda Burokienė (VVSK)/ 29 SN

pranešėja – Guoda Burokienė (VVSK)

14.25–14.35

svarstymas

pateikimo data

2019-07-09

VVSK

(2) 2019-07-11

2-6.

XIIIP-2640

Atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Stasys Šedbaras/ 29 SN

pranešėjas – TTK

svarstymas

svarstymo data

2019-07-09 paskirti kitą pagr.k-tą-TTK

 

TTK

2-6.

XIIIP-2288

Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Kęstutis Mažeika/ 8 SN

pranešėjas – KRK

14.35–14.50

svarstymas

svarstymo data

2019-06-25 paskirti kitą pagr.k-tą-KRK

 

KRK

2-7.1.

XIIIP-3684

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Arvydas Nekrošius

14.50–15.10

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2019-07-11

TD 2019-07-11

2-7.2

XIIIP-3626

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 6, 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Arvydas Nekrošius/ 3 SN/ 29 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  KK

papildomas –

siūloma svarstyti

VII (rudens) sesijoje

registracijos data

2019-07-01

TD 2019-07-10

ETD

 

nėra įrašytas į VI (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

2-8.1.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas –

15.10–15.25

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

 

TD

2-8.2.

XIIIP-3661

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Dovilė Šakalienė/ 5 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  KK

papildomas –

siūloma svarstyti

VII (rudens) sesijoje

registracijos data

2019-07-09

TD 2019-07-10

ETD

 

nėra įrašytas į VI (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

Įstatymas buvo pakeistas 2019-03-21, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-9.1.

XIIIP-3627

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 398, 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

15.25–15.35

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

2019-07-02

TD 2019-07-08

2-9.2.

XIIIP-3628

Aplinkos apsaugos įstatymo
Nr. I-2223 12, 31, 33, 37, 41 ir 113 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-02

TD 2019-07-08

2-9.3.

XIIIP-3629

Administracinių nusižengimų kodekso 262, 263, 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-02

TD 2019-07-08

2-9.4.

XIIIP-3630

Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5, 6 ir 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-02

TD 2019-07-08

2-9.5.

XIIIP-3631

Saugomų teritorijų įstatymo
Nr. I-301 2, 20, 27, 30, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-02

TD 2019-07-08

2-9.6.

XIIIP-3632

Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-02

TD 2019-07-08

2-10.1.

XIIIP-3653

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

15.35–15.50

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-09

TD

2-10.2.

XIIIP-3654

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-09

TD

2-10.3.

XIIIP-3655

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-09

TD

2-10.4.

XIIIP-3656

Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-09

TD

2-10.5.

XIIIP-3657

Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Mažeika (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-09

TD

2-11.

XIIIP-3692

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 361, 362, 363, 364, 365 straipsniais ir 38, 39, 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-2035 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Rimantė Šalaševičiūtė/ 7 SN

15.50–16.05

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

 

registracijos data

2019-07-11

TD

ETD

 

nėra įrašytas į VI (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

Įstatymas buvo pakeistas

2019-04-11, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-12.

XIIIP-3574

(2)

 

 

Atmintinų dienų įstatymo
Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rimantė Šalaševičiūtė (Rimantas Jonas Dagys)

16.0516.15

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

(2) 2019-07-12

TD (2)

ETD

 

Įstatymas buvo pakeistas

2019-06-27, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai


 

 

Privalomai į darbotvarkę įrašytas įstatymo projektas (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

 

 

2-13.

XIIIP-3683

Konstitucijos 62, 100 ir 114 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Mykolas Majauskas/ 45 SN/ 47SN

16.15–16.30

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

 

registracijos data

2019-07-10

TD

ETD

 

 

 

2-14.

Seimo narių pareiškimai

16.30–16.50

 

 


 

Rezerviniai klausimai:

 

 

 

 

r-1.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo
Nr. XIII-13 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rima Baškienė

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

TD

 

 

r-2.

nereg.

Seimo nutarimų dėl Seimo  komisijų sudarymo pakeitimo projektai

pranešėjas –

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

TD

 

 

r-3.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-21 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių Asamblėjoje“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rima Baškienė

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

 

TD

 

 

r-4.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-25 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rima Baškienė

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

 

TD

 

 

r-5.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarimo

Nr. XIII-8 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rima Baškienė

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

TD

 

 

r-6.

XIIIP-3685

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. XIII-189 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pakomitečių pirmininkų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rima Baškienė

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2019-07-11

TD

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

 

Viktoras Pranckietis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2019 m. liepos 11 d. posėdyje

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2019 m. liepos 18 d. (ketvirtadienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00–10.10

 

 

1-2.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kandidatūros“ projektas

pranešėjas – Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda

10.10–11.30

pateikimas

registracijos data

TD

 

 

1-3.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo ................. skyrimui Lietuvos kariuomenės vadu“ projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjas –NSGK

11.30–12.00

svarstymas ir priėmimas

pateikimo data

2019-07-16

NSGK

 

 

 

PERTRAUKA

12.0015.00

 

 

2-1

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kandidatūros“ projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjai – Seimo frakcijų atstovai

15.00–17.00

svarstymas, priėmimas

pateikimo data

2019-07-18

 

 

2-2.

Seimo narių pareiškimai

17.00–17.20

 

 


 

Rezerviniai klausimai:

 

 

 

r-1.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos pratęsimo“ projektas

pranešėjas – Viktoras Pranckietis

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

TD

 

r-2.

Savaitės, prasidedančios liepos 22 diena, posėdžių darbotvarkės tvirtinimas

pranešėjas – Viktoras Pranckietis

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

 

Viktoras Pranckietis