Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2022-12-06  Nr. SPP-229

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.01 val.)

 

            Seimo posėdyje dalyvavo: Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininko R. Stefančuko vadovaujama Ukrainos Aukščiausiosios Rados delegacija, Lietuvos Respublikoje reziduojantys užsienio šalių ambasadoriai, kiti svečiai.

 

 

            10.04 val.

            Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininko Ruslano Stefančuko kalba

 

Ukrainos Aukščiausiosios Rados delegacija išvyko.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

 

            10.18 val.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Kazimiero Antanavičiaus 85-ųjų gimimo metinių paminėjimas

 

Minėjime dalyvavo: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro K. Antanavičiaus artimieji, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti svečiai.

 

Tylos minute pagerbtas K. Antanavičiaus atminimas

 

Kalbą pasakė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras A. Šimėnas.

 

Signatarų klubo prezidentė B. Valionytė tarė žodį ir įteikė K. Antanavičiaus dukrai Rasai atminimo dovaną.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė minėjimą baigtą.

 

 

            10.36 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslinta 2022 m. gruodžio 6 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas –  Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilienė (prašė išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2225(2), S. Šedbaras (pritarė pasiūlymui išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2225(2).

 

Pasiūlymui išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2225(2) pritarta bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo nariai:  A. Sysas (siūlė pratęsti diskusijos laiką dėl projekto Nr. XIVP- 2014(2) ir jo lydimųjų projektų), T. Bičiūnas, L. Kukuraitis, K. Starkevičius (prašė išbraukti iš darbotvarkės projektus dėl Nr. XIVP-2230(2)–Nr. XIVP-2232(2), A. Matulas, L. Kukuraitis (siūlė nukelti į darbotvarkės pabaigą Nacionalinės sveikatos tarybos metinį pranešimą).

 

Pasiūlymui išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIVP-2230(2)–Nr. XIVP-2232(2) pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl pasiūlymo skirti 45 min. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2014(2) ir jo lydimiesiems projektams svarstyti: už – 57, prieš – 25, susilaikė 23. Pritarta. Užsiregistravo 105 Seimo nariai  (10.43 val.).

 

Balsuota dėl Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo nukelti į darbotvarkės pabaigą Nacionalinės sveikatos tarybos metinį pranešimą: už – 12, prieš – 49, susilaikė 40. Nepritarta. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.44 val.).

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad Seimo narių teikiami projektai Nr. XIVP-2237, Nr. XIVP-2238, Nr. XIVP-2239, Nr. XIVP-2257 ir Nr. XIVP-2302 nėra įrašyti į Seimo V (rudens) sesijos darbų programą ir pagal Seimo statutą reikia apsispręsti, kad jie būtų įtraukti į darbotvarkę.

 

NUTARTA. Įtraukti į darbotvarkę projektus Nr. XIVP-2237, Nr. XIVP-2238, Nr. XIVP-2239, Nr. XIVP-2257 ir Nr. XIVP-2302, kurie nėra įrašyti į Seimo V (rudens) sesijos darbų programą. Pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Seimo 2022 m. gruodžio 6 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 91, prieš 0, susilaikė 16. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.45 val.).

 

            Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen pranešė, kad šįryt po sunkios ligos mirė buvęs Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas A. Šleževičius.

 

Tylos minute pagerbtas A. Šleževičiaus atminimas

 

10.46 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2022 metų Laisvės premijos paskyrimo Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui“ projektas Nr. XIVP-2293 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo Pirmininkė siūlo šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka.

 

NUTARTA. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

           

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: V. Aleknaitė-Abramikienė, G. Surplys, V. Mitalas, D. Šakalienė.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

10.58 val.

SVARSTYTA. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2248(3) (teikėjai – A. Gedvilienė / 32 Seimo nariai) (priėmimas).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys R. Vaitkus.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

11.00 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2236(2) (teikėjai – A. Gedvilienė / 5 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Adomaitis.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų, joms pagrindinis komitetas pritarė.

 

1 straipsnis (su Teisės departamento pastaba) priimtas bendru sutarimu.

2 straipsnis (su Teisės departamento pastaba) priimtas bendru sutarimu.

3 straipsnis (su Teisės departamento pastabomis) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: R. Tamašunienė, S. Gentvilas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

11.07 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIV-84 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2316 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIV-84 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 104, prieš 0, susilaikė 9. Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.09 val.).

 

11.10 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2022 metų Laisvės premijos paskyrimo Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui“ projektas Nr. XIVP-2293 (priėmimo tęsinys) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio nutarimo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2022 metų Laisvės premijos paskyrimo Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui“. Balsavimo rezultatai: už 113, prieš 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.10 val.).

 

            Dėl balsavimo rezultatų dėl projekto Nr. XIVP-2293 kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas (prašė patikslinti šio balsavimo rezultatus: jis – už).

 

 

11.10 val.

SVARSTYTA. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2248(3) (teikėjai – A. Gedvilienė / 32 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1172 7 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 116, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 117 Seimo narių (11.11 val.).

 

 

11.12 val.

SVARSTYTA. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2236(2) (teikėjai – A. Gedvilienė / 5 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 115, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 115 Seimo narių (11.12 val.).

 

 

            Dėl balsavimo rezultatų dėl projekto Nr. XIVP-2293 kalbėjo Seimo narys V. Fiodorovas (prašė patikslinti šio balsavimo rezultatus: jis – už).

 

 

11.13 val.

SVARSTYTA. Oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1396 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2302 (teikėja – M. Navickienė) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė M. Navickienė.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, G. Paluckas, K. Adomaitis.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 72, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 74 Seimo nariai (11.23 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2022-12-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Fiodorovas.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

11.25 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Mykolo Majausko atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo“ projektas Nr. XIVP-2313 (teikėjai – A. Širinskienė / 5 Seimo nariai / 33 Seimo nariai) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – iniciatorių atstovė Seimo narė A. Širinskienė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas M. Majauskas.

 

            Klausė Seimo nariai: A. Skardžius, A. Širinskienė, V. Ąžuolas, D. Kepenis, L. Girskienė, V. Fiodorovas, K. Mažeika, E. Gentvilas, A. Mazuronis, I. Kačinskaitė-Urbonienė.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V. Gapšys, L. Girskienė, E. Gentvilas, A. Butkevičius.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, D. Kepenis, A. Mazuronis.

 

            NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas priminė balsų skaičiavimo grupės narius: K. Adomaitis, R. Budbergytė, V. Giraitytė-Juškevičienė, A. Lydeka, B. Pietkiewicz, J. Sejonienė, Z. Streikus,  J. Varžgalys.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 13.00 val. iki 13.20 val.

           

 

12.29 val.

SVARSTYTA. Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2291 (teikėjai – A. Vinkus / 9 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Vinkus.

 

Klausė Seimo narys V. Pranckietis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks balsuoti numatytu laiku vakariniame posėdyje.

 

 

12.35 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos“ projektas Nr. XIVP-2285 (teikėjai – E. Pupinis / Peticijų komisija) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas E. Pupinis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks balsuoti numatytu laiku vakariniame posėdyje.

 

 

12.37 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos“ projektas Nr. XIVP-2286 (teikėjai – E. Pupinis / Peticijų komisija) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas E. Pupinis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks balsuoti numatytu laiku vakariniame posėdyje.

 

 

12.38 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2289 (teikėjai – V. Rakutis / Jūrinių reikalų komisija) (pateikimas).

Pranešėjas – Jūrinių reikalų komisijos pirmininkas V. Rakutis.

 

Klausė Seimo narys S. Tumėnas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys D. Kepenis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks balsuoti numatytu laiku vakariniame posėdyje.

 

 

12.44 val.

SVARSTYTA.  Sporto įstatymo Nr. I-1151 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas įstatymo projektas Nr. XIVP-2257 (teikėjai – A. Kupčinskas / 4 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Kupčinskas.

 

Klausė Seimo nariai: S. Tumėnas, D. Kepenis, I. Kačinskaitė-Urbonienė.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks balsuoti numatytu laiku vakariniame posėdyje.

 

 

12.53 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys V. Ąžuolas perskaitė pareiškimą.

 

 

Posėdžio pirmininkas priminė, kad slaptas balsavimas dėl Seimo nutarimo „Dėl Mykolo Majausko atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo“ prasidės 13.00 val.

 

 

PERTRAUKA

(12.57 – 14.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

 

            14.00 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Mykolo Majausko atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo“ projektas Nr. XIVP-2313 (teikėjai – A. Širinskienė / 5 Seimo nariai / 33 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo dėl Seimo nutarimo „Dėl Mykolo Majausko atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo“ projekto Nr. XIVP-2313 priėmimo rezultatus:

 

            išduota biuletenių – 59;

            rasta biuletenių – 59;

            galiojantys biuleteniai – 58;

            negaliojantis biuletenis – 1;

už – 9;

prieš – 44;

susilaikė 5.

            Nutarimas nepriimtas.

 

 

Posėdis baigtas

 (14.01 val.)

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                     Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                Jurgis Razma

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Vytautas Mitalas

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė