LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS SEIMO 2016 M. BIRŽELIO 20 D. NUTARIMO NR. XIII-483 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“

PROJEKTO

 

2018-09-20   Nr. XIIIP-2557

Vilnius

 

             

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą – projekto pavadinime tikslintini keičiamo nutarimo priėmimo metai, vietoj skaičiaus „2016“ įrašant skaičių „2017“.

 

 

Departamento direktorius                                                                                           Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]