LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINĖS SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PROJEKTO

 

2019-08-16   Nr. XIIIP-3770

Vilnius

 

             

              Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, jog teisės aktą pasirašančio asmens pareigos turi būti pradedamos rašyti didžiosiomis raidėmis - „Seimo Pirmininkas“.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vedėja,

pavaduojanti Teisės departamento direktorių                                                                 Daina Petrauskaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

E. Sadauskienė, tel. (8 5) 239 6167, el. p. [email protected]