LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paPILDOMO KOMITETO

 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO 4 SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  Nr. XIIIP-897

2017 m. spalio 11d.

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, Komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Arvydas Anušauskas, Dainius Gaižauskas, Rasa Juknevičienė,  Jonas Jarutis, Laurynas Kasčiūnas, Juozas Olekas, Michal Mackevič,  Audrys Šimas, Komiteto biuro vedėjas Vitalij Dmitrijev, patarėjas Mantas Lapinskas. Kviestieji asmenys: Ūkio viceministras Ramūnas Burokas, Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento direktorė Milda Kaupelienė, Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vedėja Laurentina Garbauskienė, Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidotas Rudokas, Valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Budrys, Valstybės saugumo departamento pareigūnė Kristina Sakauskienė, AB „Orlen Lietuva“ generalinio direktoriaus patarėjas Aleksander Kobecki.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas,

2017-07-03

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime. 

 

Pritarti

     

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: V. Bakas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                              Vytautas Bakas