PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2021 m. gegužės 11 d. posėdyje

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2021 m. gegužės 11 d. (antradienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.

Seimo nario priesaika

10.00–10.05

 

 

1-2.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.05–10.15

 

 

1-3.

XIVP-400

(2)

Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir  Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo ratifikavimo“ projektas

teikėjas – LRP/ Gabrielius Landsbergis (ministras)

pranešėja – Laima Liucija Andrikienė (URK)

10.15–10.20

svarstymas

pateikimo data

2021-04-20

URK

(2) 2021-05-06

 

 

1-4.

XIVP-401

(2)

Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo ratifikavimo“ projektas

teikėjas – LRP/ Gabrielius Landsbergis (ministras)

pranešėja – Laima Liucija Andrikienė (URK)

10.20–10.25

svarstymas

pateikimo data

2021-04-20

URK

(2) 2021-05-06

 

 

1-5.

XIVP-384

(2)

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Žygimantas Pavilionis/ 9 SN

pranešėjai – Žygimantas Pavilionis (URK), Arvydas Pocius (NSGK)

10.25–10.30

svarstymas

pateikimo data

2021-04-13

URK

(2) 2021-05-06

 

1-6.

XIVP-313

(2)

Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 191 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Arvydas Anušauskas/ 5 SN

pranešėjas – Arvydas Pocius (NSGK)

10.30–10.35

svarstymas

pateikimo data

2021-04-13

NSGK

(2) 2021-04-29

 

1-7.1.

XIIIP-5069

(2)

Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 4, 5, 6, 10, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ finansų ministras

pranešėjai – Mykolas Majauskas (BFK), Ričardas Juška (VVSK)

10.3510.45

svarstymas

pateikimo data

2020-09-22

BFK

(2) 2021-04-29

 

1-7.2.

XIIIP-5070

(2)

Įstatymo „Dėl Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos ir jos priedų ratifikavimo“ Nr. IX-2088 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Mykolas Majauskas (BFK), Ričardas Juška (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2020-09-22

BFK

(2) 2021-04-29

 

1-7.3.

XIIIP-5071

(2)

Aplinkos apsaugos įstatymo
Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Mykolas Majauskas (BFK), Ričardas Juška (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2020-09-22

BFK

(2) 2021-04-29

 

1-7.4.

XIIIP-5072

(2)

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Mykolas Majauskas (BFK), Ričardas Juška (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2020-09-22

BFK

(2) 2021-04-29

 

1-7.5.

XIIIP-5073

(2)

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Mykolas Majauskas (BFK), Ričardas Juška (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2020-09-22

BFK

(2) 2021-04-29

 

1-7.6.

XIIIP-5074

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Stasys Šedbaras (TTK), Ričardas Juška (VVSK)

svarstymas

pateikimo data

2020-09-22

TTK

(2) 2021-04-30

 

1-8.

XIVP-392

(2)

Azartinių lošimų įstatymo
Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Mykolas Majauskas/ 11 SN

pranešėjai – Matas Maldeikis (BFK), Viktoras Fiodorovas (EK), Irena Haase (PPK)

10.45–10.55

svarstymas

pateikimo data

2021-04-20

BFK

(2) 2021-05-06

 

1-9.

XIIIP-5324

(2)

 

2-sujungti XIIIP-5324 ir XIIIP-5370

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2, 60, 66 straipsnių ir V skyriaus šeštojo skirsnio  pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Peticijų komisija

pranešėjas – Arminas Lydeka (KK)

svarstymas

pateikimo data

2020-11-10

KK (2) 2021-04-29

 

1-10.1.

XIVP-171

(2)

Atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. VIII-787 1, 2, 3, 31, 32, 4, 7, 111, 121, 182, 22, 30, 32, 33, 34, 341, 344, 347, 348, 3415, 3418, 3423, 3425, 3426, 3428, 3431 straipsnių, šeštojo skirsnio, 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 321 straipsniu ir antruoju2 skirsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Simonas Gentvilas (ministras)

pranešėjai – Aistė Gedvilienė (AAK), Andrius Vyšniauskas (KRK)

svarstymas

pateikimo data

2021-01-14

AAK

(2) 2021-04-28

 

1-10.2.

XIVP-172

(2)

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 42, 7, 10, 112 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai – Aistė Gedvilienė (AAK), Andrius Vyšniauskas (KRK)

svarstymas

pateikimo data

2021-01-14

AAK

(2) 2021-04-28

 

1-9.

Balsavimas dėl projektų

10.55–11.10

 

1-10.

XIVP-462

Seimo nutarimo „Dėl Algimanto Valantino skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“ projektas

pranešėja – Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

11.10–11.45

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-05-18

registracijos data

2021-05-06

TD 2021-05-10

 

 

1-11.

XIVP-201

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Vytauto Mizaro paskyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju“ projektas

pranešėja – Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo Pirmininkė)

11.45–12.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-05-18

registracijos data

(2) 2021-05-03

TD (2) 2021-05-03

 

 

1-12.

XIVP-472

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ projektas

pranešėja – Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo Pirmininkė)

12.20–13.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – VVSK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-05-18

registracijos data

2021-05-10

TD 2021-05-11

 

 

 

PERTRAUKA

13.0014.00

 

 

2-1.

Pristatymas-diskusija apie konferenciją dėl Europos ateities

 

Įžanginis žodis

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja, Europos reikalų komiteto pirmininkė

Kviestinių svečių pranešimai:

Dubravka ŠuicaEuropos Komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už demokratiją ir demografiją, Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos pirmininkė (nuotoliniu būdu, sveikinimo įrašas)

Luis Manuel Capoulas SantosCOSAC pirmininkaujančios Portugalijos Respublikos Asamblėjos Europos reikalų komiteto pirmininkas (nuotoliniu būdu)

Arnoldas Pranckevičius – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras (nuotoliniu būdu)

 

Klausimai ir atsakymai, diskusija

 

14.00–15.00

 

 

2-2.

XIVP-66

ES

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 112 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Evelina Dobrovolska (ministrė)

pranešėjas – TTK

svarstymas

pateikimo data

2021-03-16

TTK 2021-04-28 pertrauka

 

2-3.1.

XIIIP-3988

Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 181 ir 182 straipsniais įstatymo projektas

teikėjas – Algirdas Butkevičius/ 12 SN

pranešėjas – AAK

svarstymas

pateikimo data

2021-03-16

AAK 2020-03-17 atmesti

 

2-3.2.

XIIIP-3989

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 3572 straipsniu įstatymo projektas

pranešėja – Agnė Širinskienė (TTK)

svarstymas

pateikimo data

2021-03-16

TTK 2021-03-18 atmesti

 

2-2.1.

XIIIP-5365

(2)

Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 46, 49, 53 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271, 521 straipsniais įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Simonas Gentvilas (ministras)

pranešėjai – Aidas Gedvilas (AAK), Monika Ošmianskienė (NTK)

15.0015.20

svarstymas

pateikimo data

2021-03-16

AAK

(2) 2021-05-03

 

2-2.2.

XIIIP-5366

(2)

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 4, 6, 8, 9, 10, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjai – Aidas Gedvilas (AAK), Monika Ošmianskienė (NTK)

svarstymas

pateikimo data

2021-03-16

AAK

(2) 2021-05-03

 

2-3.1.

XIVP-447

ES

Draudimo įstatymo
Nr. IX-1737 2, 17, 30, 39, 64, 95, 98 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 711, 741 ir 951 straipsniais įstatymo projektas

pranešėja – Gintarė Skaistė (ministrė)

15.2015.35

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-06-08

registracijos data

2021-04-29

TD 2021-05-03

 

2-3.2.

XIVP-448

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 5, 24, 48, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Gintarė Skaistė (ministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-06-08

registracijos data

2021-04-29

TD 2021-05-03

 

 

2-3.3.

XIVP-449

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Gintarė Skaistė (ministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – SRK

siūloma svarstyti

2021-06-08

registracijos data

2021-04-29

TD 2021-04-30

 

2-4.

XIIIP-5349

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 76, 82, 821 straipsnių pakeitimo ir papildymo 822 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Jurgita Šiugždinienė (ministrė)

15.35–15.50

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas – BFK, SRDK

siūloma svarstyti

2021-06-10

registracijos data

2020-11-04

TD 2020-11-09

 

2-5.1.

XIVP-450

ES

Civilinio kodekso 1.125, 6.2281, 6.22812, 6.22814, 6.363, 6.364, 6.419 straipsnių ir priedo pakeitimo bei Kodekso papildymo 6.22817, 6.22818, 6.22819, 6.22820, 6.22821, 6.22822, 6.22823, 6.22824, 6.3501, 6.3641, 6.3642, 6.3643 ir 6.3644 straipsniais įstatymo projektas

pranešėjas – Evelina Dobrovolska (ministrė)

15.5016.05

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –TTK

papildomas – ŽTK

siūloma svarstyti

2021-06-29

registracijos data

2021-04-29

TD 2021-05-04

 

 

2-5.2.

XIVP-451

ES

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 40 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Evelina Dobrovolska (ministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –TTK

papildomas – ŽTK

siūloma svarstyti

2021-06-29

registracijos data

2021-04-29

TD 2021-05-04

 

 

2-6.1.

XIVP-464

Civilinio kodekso 2.81 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Viktoras Fiodorovas/ 7 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-06-29

registracijos data

2021-05-06

TD 2021-05-10

 

Įrašytas pagal Seimo statuto 137 str. 4d.

 

2-6.2.

XIVP-465

Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Viktoras Fiodorovas/ 7 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-06-29

registracijos data

2021-05-06

TD 2021-05-10

 

 

2-6.

XIVP-458

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 9, 20, 35, 51, 63, 631, 64, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Arvydas Anušauskas (ministras)

16.05–16.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – NSGK

papildomas – BFK

siūloma svarstyti

2021-06-10

registracijos data

2021-04-30

TD 2021-05-04

 

 

2-7.1.

XIVP-431

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio 43 dalies pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Jurgis Razma

16.20–16.30

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-06-17

registracijos data

2021-04-21

TD 2021-04-26

ESTG 2021-05-05

 

2-7.2.

XIVP-432

Administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Jurgis Razma

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-06-17

registracijos data

2021-04-21

TD 2021-04-26

ESTG 2021-05-05

 

2-8.

XIVP-428

Asociacijų įstatymo
Nr. IX-1969 2, 8, 9, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Arminas Lydeka

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

2021-04-21

TD 2021-04-27

ESTG 2021-05-07

 

2-9.1.

XIIIP-4567

(2)

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 1, 5 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Raimundas Lopata (Simonas Gentvilas)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ŽTK

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

(2) 2021-02-25

TD (2) 2021-03-10

ESTG

(2) 2021-03-15

 

 

2-9.2.

XIIIP-4568

(2)

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 10 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Raimundas Lopata (Simonas Gentvilas)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ŽTK

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

(2) 2021-02-25

TD (2) 2021-03-10

ESTG

(2) 2021-03-15

 

 

2-10.

XIVP-250

(2)

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Saulius Skvernelis (Algirdas Stončaitis)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – ŽTK

siūloma svarstyti III (rudens) Seimo sesijoje

registracijos data

(2) 2021-03-23

TD (2) 2021-03-24

ESTG

(2) 2021-04-01

 

Įrašytas pagal Seimo statuto 137 str. 4d.

 

Privalomai į darbotvarkę įrašyti įstatymų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

 

2-11.

XIVP-442

Seimo rezoliucijos „Dėl „Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021“ projektas

pranešėjas – Petras Gražulis/ 48 SN

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2021-04-28

 

2-8.

Balsavimas dėl projektų

16.30–16.40

 

2-9.

Seimo narių pareiškimai

16.40–16.50

 

 

 

Rezerviniai klausimai:

 

 

 

r-1.

XIVP-427

(2)

Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų paskelbimo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais" projektas

teikėjai – Antanas Vinkus / 59 SN

pranešėjai – Vilija Targamadzė (ŠMK), Laima Liucija Andrikienė (LKVIAK)

svarstymas

pateikimo data

2021-04-22

ŠMK

(2) 2021-05-05

 

r-2.

XIVP-443

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimo
Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Vytautas Juozapaitis (KK)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – KK

papildomas –

siūloma svarstyti

2021-05-18

registracijos data

2021-04-29

TD 2021-04-30

 

r-3.

XIVP-476

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Jurgis Razma (Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas)

 

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2021-05-11

TD

 

 

r-4.

XIVP-475

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Jurgis Razma (Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas)

 

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2021-05-11

TD

 

 

r-5.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo
Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Jurgis Razma (Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas)

 

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

TD

 

 

r-6.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Jurgis Razma (Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas)

 

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

TD

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė

 

 

 

 

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen