Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-06-20  Nr. SPP-289

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

Užsiregistravo 57 Seimo nariai (14.01 val.)

 

14.02 val.

            Vyriausybės pusvalandis

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko pranešimas

 

Žemės ūkio ministras K. Navickas perskaitė pranešimą ir atsakė į Seimo narių klausimus.

 

            Klausė Seimo nariai: D. Kepenis, L. Nagienė, O. Leiputė, A. Gedvilas, J. Baublys, V. Ąžuolas, K. Mažeika.

 

 

14.32 val.

            SVARSTYTAŠvietimo įstatymo Nr. I-1489 16, 29, 46, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2743(2) (teikėjai – E. Jovaiša, A. Armonaitė / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Pupinis.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narė L. Nagienė.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.38 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 28, 37, 42, 43, 44, 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2759(2).

            2. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 564  straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 16, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2760(2).

            3. Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2761(2) (teikėjai – Vyriausybė švietimo, mokslo ir sporto ministras) (svarstymo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

Švietimo ir mokslo komiteto narių E. Jovaišos, I. Kačinskaitės-Urbonienės, L. Nagienės, A. Norkienės, B. Pietkiewicz ir V. Targamadzės atskirąją nuomonę paskelbė Seimo narys E. Jovaiša. 

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui diskusijai skirti 30 min. pritarta bendru sutarimu.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narės: J. Šiugždinienė, V. Targamadzė, R. Tamašunienė, L. Nagienė, I. Kačinskaitė-Urbonienė.

 

Projekto Nr. XIVP-2759(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas A. Žukauskas

 

Dėl 4 straipsnio R. Tamašunienės ir Č. Olševskio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Tamašunienė (reikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

Balsuota dėl 4 straipsnio R. Tamašunienės ir Č. Olševskio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 46, prieš – 24, susilaikė 45. Nepriimta. Užsiregistravo 116 Seimo narių (15.25 val.).

Replikavo Seimo narė R. Tamašunienė.

 

Dėl 4 straipsnio L. Nagienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė L. Nagienė (reikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, V. Targamadzė.

Balsuota dėl 4 straipsnio L. Nagienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 50, prieš – 19, susilaikė 39. Nepriimta. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (15.30 val.).

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad Seimo narė L. Nagienė pritarė pagrindinio komiteto nuomonei dėl jos 4 straipsnio pataisų, kurioms iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, ir nereikalavo dėl jų balsuoti.

 

Dėl 8 straipsnio L. Nagienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė L. Nagienė (atsiėmė šią pataisą).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl šių projektų kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, B. Pietkiewicz, K. Mažeika, I. Kačinskaitė-Urbonienė,  I. Šimonytė, L. Nagienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 11, susilaikė 41. Užsiregistravo 120 Seimo narių (15.43 val.).

 

Replikavo Seimo narys V. Ąžuolas.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys V. Valkiūnas  (prašė patikslinti paskutinio balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

 

15.45 val.

            SVARSTYTAŠvietimo įstatymo Nr. I-1489 16, 29, 46, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2743(2) (teikėjai – E. Jovaiša, A. Armonaitė / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 0, susilaikė 14. Užsiregistravo 113 Seimo narių (15.45 val.).

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Jarutis.

 

 

15.45 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2750(2).

            2. Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2571(2) (teikėjai – M. Skritulskas / 36 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Kupčinskas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, G. Paluckas, K. Masiulis.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl šių projektų kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, A. Armonaitė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 93, prieš 4, susilaikė 12. Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.59 val.).

 

Replikavo Seimo narys A. Skardžius.

 

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui leisti dabar pateikti projektą Nr. XIVP-2908 pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.01 val.

SVARSTYTA. Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2908 (teikėjai – R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas / 29 Seimo nariai) (pateikimas) (Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo taikyti skubos tvarką).

            Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas R. Juška.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė R. Tamašunienė.

            Informaciją pateikė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 115, prieš 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 115 Seimo narių (16.05 val.).

            2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Taikyti skubos tvarką. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-06-22. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

16.06 val.

            SVARSTYTAMedžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151, 152 straipsniais ir priedu įstatymo projektas Nr. XIVP-1457(2) (teikėjai – L. Jonauskas / 26 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Mažeika  (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.06 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 10, 11, 12, 13, 22, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301, 351, 352 ir 66 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2765(2) (sujungti Nr. XIVP-2545 ir Nr. XVIP-2765).

            2. Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2766(2).

            3. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2767(2).

            4. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 9, 20, 23, 25, 26, 30, 34, 37, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2768(2).

            5. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2770(2).

            6. Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2771(2).

            7. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2772(2).

            8. Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2773(2).

            9. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764  2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 151 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2774(2).

            10. Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2775.

            11. Vandens įstatymo Nr. VIII-474 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2776.

            12. Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2777(2).

            13. Statybos įstatymo Nr. I-301 14 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2778(2).

            14. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2779(2).

            15. Kelių įstatymo Nr. I-891 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2780(2).

            16. Geležinkelių transporto kodekso 9, 231 ir 302 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2782(2) (teikėjas – S. Gentvilas) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas K. Adomaitis (pagrindinis komitetas pasiūlė atmesti projektus Nr. XIVP-2775 ir Nr. XIVP-2776 bei pritarti kitiems pagrindinio komiteto patobulintiems projektams).

Papildomų komitetų išvadas pateikė: J. Gudauskas (Kaimo reikalų komiteto vardu), Z. Balčytis (Audito komiteto vardu).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, A. Skardžius.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narė R. Tamašunienė.

 

Balsuota dėl posėdžio pirmininko pasiūlymo pratęsti balsavimo laiką: už – 67, prieš – 1, susilaikė 4. Pritarta. Užsiregistravo 72 Seimo nariai  (16.17 val.).

 

Projekto Nr. XIVP-2765(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas K. Adomaitis

 

Dėl 3 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

 

Dėl 3 straipsnio V. Pranckiečio ir S. Gentvilo pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Balsuota dėl 3 straipsnio V. Pranckiečio ir S. Gentvilo pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 7, prieš – 34, susilaikė 31. Nepriimta. Užsiregistravo 72 Seimo nariai (16.20 val.).

 

Dėl 3 straipsnio J. Razmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma  (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 3 straipsnio J. Razmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis.

 

Dėl 4 straipsnio J. Razmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma (prašė balsuoti dėl jo pataisos).

Balsuota dėl 4 straipsnio J. Razmos pataisos: už – 38, prieš – 13, susilaikė 29. Nepriimta. Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.24 val.). Lieka pagrindinio komiteto redakcija.

 

Dėl 29 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (prašė balsuoti dėl šios pataisos).

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, S. Gentvilas.

Balsuota dėl 29 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 30, prieš – 37, susilaikė 19. Nepriimta. Užsiregistravo 86 Seimo nariai (16.28 val.).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl šio projekto kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Skardžius.

 

 

Projekto Nr. XIVP-2766(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas K. Adomaitis

 

Dėl 7 straipsnio Audito komiteto pirmos pataiso, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei dėl šios pataisos).

Dėl 7 straipsnio Audito komiteto antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

Dėl 7 straipsnio Audito komiteto trečios pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (prašė balsuoti dėl šios pataisos).

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Balsuota dėl 7 straipsnio Audito komiteto trečios pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 26, prieš – 47, susilaikė 15. Nepriimta. Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.37 val.).

Dėl 7 straipsnio Audito komiteto likusių pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (nereikalavo balsuoti šių pataisų).

 

Dėl 8 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (prašė balsuoti dėl šios pataisos).

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, S. Gentvilas.

Balsuota dėl 8 straipsnio Audito komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 29, prieš – 37, susilaikė 25. Nepriimta. Užsiregistravo 91 Seimo narys (16.44 val.).

 

Dėl 9 straipsnio Audito komiteto pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

 

Dėl 9 straipsnio Audito komiteto antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis (prašė balsuoti dėl šios pataisos).

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, Z. Balčytis.

Balsuota dėl 9 straipsnio Audito komiteto antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 31, prieš – 31, susilaikė 51. Nepriimta. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (16.50 val.).

 

 

Projekto Nr. XIVP-2772(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas K. Adomaitis

 

Dėl 2 straipsnio R. Tamašunienės pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Tamašunienė (prašė balsuoti dėl jos pataisos).

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Balsuota dėl 2 straipsnio R. Tamašunienės pirmos pataisos: už – 34, prieš – 34, susilaikė 25. Nepriimta. Užsiregistravo 94 Seimo nariai (16.53 val.)

 

Dėl visų J. Razmos pataisų, kurioms iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių pataisų ir nereikalavo dėl jų balsuoti).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų J. Razmos pataisų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio R. Tamašunienės antros pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė R. Tamašunienė (prašė balsuoti dėl jos pataisos).

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Balsuota dėl 2 straipsnio R. Tamašunienės antros pataisos: už – 32, prieš – 37, susilaikė 24. Nepriimta. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (16.57 val.) Lieka pagrindinio komiteto redakcija.

 

Replikavo Seimo narė R. Tamašunienė.

 

Projekto Nr. XIVP-2774(2) pataisų svarstymas

 

Dėl visų J. Razmos pataisų kalbėjo Seimo narys J. Razma (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei dėl šių pataisų ir neprašė dėl jų balsuoti).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiems projektams, išskyrus projektus Nr. XIVP-2775 ir Nr. XIVP-2776, po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 1, susilaikė 20. Užsiregistravo  94 Seimo nariai (17.01 val.).

            2. Atmesti projektus Nr. XIVP-2775 ir Nr. XIVP-2776. Balsavimo rezultatai: už 87, prieš 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 90 Seimo narių (17.02 val.).

 

 

17.03 val.

SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos laisvės lygos 45-mečio“ projektas Nr. XIVP-2895 (teikėjai – L. Kasčiūnas / 12 Seimo narių) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Ažubalis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Aleknaitė-Abramikienė, R. Šarknickas.

 

Balsuota, ar priimti šią Seimo rezoliuciją be pataisų: už – 88, prieš – 0, susilaikė 0. Pritarta. Užsiregistravo 89 Seimo nariai (17.10 val.).

 

            NUTARTA. Priimti Seimo rezoliuciją „Dėl Lietuvos laisvės lygos 45-mečio“.

 

 

17.11 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2028 metų paskelbimo Lietuvos laisvės lygos metais“ projektas Nr. XIVP-2894 (teikėjai – L. Kasčiūnas / 12 Seimo narių) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Ažubalis.  

 

Klausė Seimo narys A. Bagdonas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė V. Aleknaitė-Abramikienė.

 

Kalbėjo Seimo narys V. Rakutis (prašė pavesti Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai apsvarstyti šį projektą) (17.19 val.).

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Pavesti Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu. (17.19 val.)

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo pirmininko pavaduotojas J. Sabatauskas.

 

 

17.16 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Pietryčių Azijos valstybių asociacijos valstybių narių ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus oro susisiekimo susitarimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIVP-2889 (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras M. Skuodis) (pateikimas).

            Pranešėjas – susisiekimo viceministras J. Skačkauskas.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, V. Gapšys, S. Tumėnas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, S. Tumėnas.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.25 val.

SVARSTYTA. Kelių transporto kodekso 8, 83 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2917 (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras M. Skuodis) (pateikimas).

            Pranešėjas – susisiekimo viceministras J. Skačkauskas.

 

Klausė Seimo narė L. Nagienė.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.29 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18, 33 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2887.

            2. Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2885.

            3. Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 papildymo 71 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2886 (teikėjai – J. Razma / 4 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys J. Razma.

 

Klausė Seimo nariai: V. Gapšys, K. Vilkauskas, A. Širinskienė, V. Bakas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, V. Gapšys (prašė antikorupcinio vertinimo).

 

Balsuota, ar pritarti šiems projektams po pateikimo: už – 29, prieš – 7, susilaikė 32. Nepritarta. Užsiregistravo 68 Seimo nariai (17.49 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti balsavo 39, už pasiūlymą juos atmesti – 25. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 64 Seimo nariai (17.50 val.).

 

           NUTARTA. Grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti.

 

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Replikavo Seimo narys V. Bakas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys  K. Adomaitis (Laisvės frakcijos vardu pasiūlė pratęsti posėdį).

                                                                                                            

Balsuota dėl Laisvės frakcijos pasiūlymo pratęsti posėdį: už – 19, prieš – 31, susilaikė 11. Nepritarta. Užsiregistravo 61 Seimo narys  (17.55 val.).

 

 

Posėdis baigtas

 (17.56 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Jonas Jarutis

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Julius Sabatauskas

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė