2017-11-10

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-1227

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai: Siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų švietimo paslaugų teikimą mokiniams būtina priešavarinės būklės Kulių gimnazijos pastatų renovacija. Gimnazijos pastatų kompleksą sudaro trys tarpusavio sublokuoti korpusai ir sporto salė, statyti 1957-1980 metų laikotarpiu, kapitališkai niekada neremontuoti. Esama pastatų būklė netenkina galiojančių statybos techninių bei higienos normų dabartinių reikalavimų, didelis šiluminės energijos suvartojimas, nepatenkinama inžinerinių sistemų būklė. Atsižvelgiant į pastatų nepatenkinamą būklę būtina kuo skubiau renovuoti gimnazijos pastatus atliekant pastatų pagrindinių atitvarų ir inžinerinės įrangos renovaciją, diegiant kompleksinį energijos taupymo priemonių paketą, gerinant techninę-eksploatacinę bei sanitarinę – higieninę patalpų būklę.

Pastaruoju metu Kulių gimnazija pradėjo bendradarbiavimą su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, sustiprino chemijos, biologijos, sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo lavinimo profilį. Gimnazija dirba pagal sustiprintą medicinos mokslų programą, matomas mokinių skaičiaus augimas. 2016 metais uždarius Plungės r. Nausodžio pagrindinę mokyklą, dalis mokinių perėjo į Kulių gimnaziją. Be to, 20 km. spinduliu daugiau nėra nei vienos ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Šioje gimnazijoje mokosi vaikai iš 16 aplinkinių kaimų, taip pat, mokytis atvyksta ir mokiniai, kurie prieš tai lankė Vėžaičių pagrindinę mokyklą, esančią Klaipėdos rajono savivaldybėje.

 

Pasiūlymas:

Siūloma skirti 580 tūkst. eurų Plungės rajono Kulių gimnazijos su sporto sale rekonstrukcijai.

 

 

Lėšų šaltinis:

Atitinkamai siūloma sumažinti valstybės skolos aptarnavimui skiriamus asignavimus.

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Jonas Varkalys